Clopotarul dacilor - 33

                     

                    Ursa Mare și Ursa Mică – harta unui ritual
În cea de-a zecea Lege a lui Zalmoxe se spune: cercetează Universul, începînd de la Ursa Mare.
Prin locurile unde au rămas și trăiesc adevărații daci, se mai păstrează colindul ursului. Acest obicei strămoșesc avea mare însemnătate pentru nemuritorii din Dacia și era marcat la data de 25 decembrie, de Ziua Soarelui.
Primii oameni care au venit în Școala-Pămînt au trăit un întreg ciclu din perioada eonului în corp de urs. La sărbătoarea Luminii, oamenii-urs se schimbau la față și aveau chip de om, pentru a nu-și uita originea. Prima trecere a pămîntenilor în altă dimensiune s-a făcut cu ajutorul stelelor, mai exact, s-a ținut cont de așezarea Ursei Mare și a Ursei Mici, adică masculinul și femininul. Acest ritual se va utiliza și la trecerea din anul 2012; există, în total, cinci ritualuri, pe care străbunii ni le-au transmis – poate, cea mai mare moștenire din toate timpurile. Acei care sînt meniți să le treacă le vor cunoaște în curînd. Patru ritualuri sînt legate de anotimpuri și unul – de eternitate. Ritualurile celor patru anotimpuri sînt destinate trupului uman, pentru a-l ridica pe om din energia animalică și a echilibra cele șapte meridiane energetice:
1.   Primul meridian – fîntîna; în popor, i se mai spune și moalele capului.
2.   Al doilea meridian – receptorul energiei mentale, se află între sprîncene.  
3.   Al treilea meridian – receptorul formelor-gînd – se află în plexul tiroidian al gîtului.
4.   Al patrulea meridian este receptorul energiei sentimentelor – inima.
5.   Al cincilea meridian este receptorul energiei voinței -  plexul solar.
6.   Al șaselea meridian este receptorul energiilor creatoare și se află în zona inghinală.
7.   Al șaptelea meridian – receptorul energiei vitale – coccisul.
Prin aceste meridiane se vor activa corpurile subtile ale omului, pentru a putea percepe trecerea. Activarea corpului nemuritor se face prin cel de-al cincilea ritual, înainte de alinierea planetelor. Lumina care va coborî pe Pămînt este acea lumină care îl va înălța pe om la Cer; este lumina subtilă, marea forță a oricărei forțe și va pătrunde acolo unde este așteptată.
        După activarea AND-ului, Pămîntul va fi împărțit după semnul crucii. În munții Carpați, va apărea un cristal de formă octogonală, care va degaja o lumină mai puternică decît tot ceea ce este cunoscut astăzi. Această lumină va pătrunde în tot și toate, ea va decide soarta Pămîntului. Prin meditație, Lumina ne-a transmis:
Eu sînt principiul vieții, pe unde trec aduc fericire celor ce tind spre împlinire și le dau curaj celor care stau pe loc. Eu pătrund întregul spațiu, dar într-o singură direcție. Eu dețin susul și josul. Stînga și dreapta îl vor îmbrățișa pe cel iluminat. Privește la stele, căci vor fi semne mari. Liniștit, in taină, așteaptă-mă. Cei ce seamănă cu mine îți vor arăta calea.      
    Alexandru Ștefan