Clopotarul dacilor - 31

                                


                                Ritmul, sunetul și vibrația

În cea de-a opta Lege a lui Zalmoxe se spune: ca să-ți controlezi trupul, trebuie să cunoști sunetul, ritmul și vibrația. Odată cu venirea omului în acest spațiu, sufletului i se acordă un cod sonor, care este stocat în numele pe care-l primește omul. În vocalele și consoanele numelui este codificată toată sănătatea omului. Strămoșii acordau strunele instrumentelor muzicale după vocalele și consoanele numelui și, cu ajutorul acestor instrumente, tratau bolile grave.
În procesul cunoașterii, persoanele care își cunosc în întregime sunetul ce stă ascuns în numele lor vor descifra cu ușurință ritmul vieții și valoarea vibrației. Armonia dintre sunet, vibrație și ritm îi va oferi omului posibilitatea să se unească cu întregul prin conștiința sa. Schimbul de informații la diferite nivele se face cu ajutorul sunetului. O rugăciune spusă în liniște – fără a fi dezechilibrat ritmul – va ajunge, cu ajutorul vibrației, în stratul tonic, de unde omul va primi ajutor.
Ritmul îl poate învăța pe om să asculte și poate deveni clarvăzător; cel care stăpînește ritmul și vibrația poate deveni vindecător. Există diferite căi de pătrundere în cunoașterea sunetului, ritmului și a vibrației – unii studiază sunetul prin cîntec, alții studiază ritmul prin dans, vibrația – prin artă plastică etc. Acei care nu au posibilitatea să studieze aceste facultăți trebuie să-și controleze vocea, să vorbească liniștit, să nu încerce să țipe pentru a se face auziți, să-și ordoneze ziua de lucru pentru a intra într-un ritm constant; vibrațiile pozitive se pot obține prin gînduri curate și fapte bune.
Oamenii care stăpînesc ritmul,  sunetul și vibrația pot ușura viața multor semeni, prin puterea cuvîntului. În timpuri străvechi, ritmul, sunetul și vibrația se cercetau în momentul nașterii și în cel al morții. La capătul decedatului se aflau bocitoare care, prin sunet, ritm și vibrație, transmiteau Sus că sufletul respectiv și-a terminat viața în actualul trup și este gata să înceapă un alt destin, după cum rînduiește Cerul; bocitoarele erau supravegheate de un preot căci, dacă ar fi deviat și ar fi început să urle, ar fi încurcat corpurile subtile să se desprindă treptat de corpul fizic. Acest bocet-sunet – într-un ritm echilibrat, cu ajutorul vibrației – ajuta sufletul să desprindă ușor corpurile sale subtile de acel fizic, ca să ajungă nevătămate în straturile subtile ale spațiului responsabil de primirea sufletului.
Nu există obstacole pentru omul care cunoaște sunetul, ritmul și vibrația. Acest  om va avea la dispoziție posibilități nemaivăzute, va înțelege unde și de ce și-a complicat viața; se va regăsi cu ușurință pe sine, dar și vocația și calea sa.
                              Alexandru Ștefan