Clopotarul dacilor 307

      


   Tainele oculte au fost, pînă nu demult, o latură interzisă majorității oamenilor. De fapt, aceasta și semnifică termenul ocult – ascuns. În Dacia, aceste informații erau scrise într-un singur exemplar, care circula numai între persoanele inițiate. Pentru a cunoaște misterul aurei care îi ghidează destinul, ființa umană are nevoie de noțiuni și practici magice. Din proprie experiență, știu cum sînt condamnate diverse căi spirituale de către cei care încearcă să le aducă la nivelul lor de înțelegere. Am pășit în veacul XXl și încă respingem cu rațiunea ceea ce are legătură cu misterele.
Doresc să știu prin ce căi ni se pot dezvălui tainele Divine și cum au nimerit acestea în mîinile pămîntenilor. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Datorită acestei întrebări, aveți posibilitatea să primiți întreaga Lucrare de care s-au folosit fiii Creatorului pe Pămînt. Ca în orice misiune, fiecare trimis care a vizitat Pămîntul s-a ghidat după un statut și o programă ce prevedeau o bună colaborare între planeta voastră și alte planete din Univers. Venind pe Pămînt, fiii Creatorului au îndeplinit voia Tatălui Ceresc prin Codul Fiilor de Dumnezeu. Ulterior, inspirîndu-se din acest Ghid Ceresc, multe popoare au scris diverse cărți ce conțineau coduri morale și de conduită specifice nivelului de evoluție al fiecăruia; mai tîrziu, aceste cărți au fost declarate sfinte, în încercarea de-a le transforma în singurul punct de reper adevărat.  
Oamenii care s-au născut din Fiii Luminii au moștenit, de la părinții lor, învățaturile ocultate. Viețuitorii Terrei care nu au moștenit scînteia Divină - adică nu s-au născut din zei – nu aveau acces la aceste învățături. La un moment dat, acești oameni din pămînt au luat cu forța tainele oculte și acela a fost începutul dezastrului și al degradării sufletești.
Poate este mai bine să nu ne dați acest Cod, pentru a nu ne scufunda complet?
În prezent, Terra este condusă de oamenii fără suflet adică făcuți din țărînă. Fiind îmbătați de puterea și bogăția pe care le dețin, ei se cred moștenitorii Cerului, așa că vor respinge acest Cod.
Ce este diferit în această  Lucrare comparativ cu celelalte lucrări oculte de care se folosesc pămîntenii?
Codul simplifică drumul spre energiile libere și îi eliberează pe cei care sînt captivi în nișele grosiere ale Pămîntului. Ridicarea, fără o disciplină interioară, nu poate fi considerată o cale spirituală. Este un impuls al egoului din viețile anterioare, ce aduce cu el infecții pe care le plasează acolo unde începe să se contureze lumina. Codul va ajuta ființele care dețin suflet să iasă din capcana ignoranței, a disprețului, fricii și indignării. Codul simplifică calea și domeniul imens al celor văzute și nevăzute, îi eliberează pe oameni de dogme și lovește în științele goale ale celor care țin lumea în haos. Tainele Divine sînt la fel de bătrîne ca și omenirea și cu siguranța vor dăinui. Acum, cînd toate religiile se clatină, trebuie să căutați mai adînc moștenirea care stă în formă latentă în cugetul vostru. Începeți meditațiile întru căutarea tainelor Divine.
Sfatul nostru este: dacă nu sînteți pregătiți să primiți și să înțelegeți o lucrare amplă nu încercați să grăbiți lucrurile. Dar, să știți că vă aflați într-o stagnare totală și cu siguranță v-ar prinde bine un impuls nou. Decizia vă aparține.
Mulțumesc. Voi medita asupra acestui aspect și sper în buna voastră intenție de-a ne ajuta.

Alexandru Ștefan