Clopotarul dacilor 232Fiecărui suflet, Creatorul i-a lăsat o cheie pentru a putea intra în Împărăția Lui. Dar, pînă se ajunge la poarta mult-așteptată, trebuie să conștientizați că egoul va fi cel mai mare sfetnic ce va face totul ca să nu ajungeți niciodată la destinație. Ființa umană parcurge mii de drumuri pînă găsește calea cea dreaptă. Cînd intrați în dimensiunea Adevărului, dispar frica, presiunea din piept și multe greutăți care apasă sufletul. Pe calea iluminării, mai mult este prezentă conștiința decît gîndurile ce vă leagă și vă îngroapă în materie.
Încerc ca, prin sinteza experienței mele spirituale, să vă ofer o serie de sfaturi, pentru a învinge mai ușor obstacolele care vă apar în cale. Dar,trebuie să știți că fiecare suflet are nivelul său și propria sa cale de parcurs. Pămîntul și trăitorii de pe Geea s-au bucurat, o mare perioadă de timp, de prezența Puterii Supreme în această dimensiune. După ce Creația a fost finalizată, omului i s-au arătat toate căile pentru a ajunge acolo unde se află Duhul Suprem. Norii și vîntul erau folosiți pentru a călători în alte dimensiuni, prin tunelurile subterane. Nu vă concentrați cu ochii fizici spre cerul plin de stele fiindcă bolta cerească este doar o proiecție a vechilor civilizații. Dimensiunile înalte pot fi accesate numai intrînd – pentru o perioadă de 16 zile – în subteran, realizîndu-se astfel și accesarea celui de-al 25-lea ceas. Dimensiunile superioare nouă au 25 de ore; la ora actuală, noi sîntem într-o perioadă de timp comprimat, iar ziua are 16 ore. Aceste vremuri sînt foarte importante pentru experiența sufletului și nu mic este numărul celor care încearcă să trăiască și să promită după cum se accelerează timpul. Știm că fiecare ciclu are 5125 de ani și, în toate aceste 5 perioade ciclice, ființei umane i se dezvăluie toate căile posibile pentru ridicarea sufletului către desăvîrșire. Ultimul ciclu este comprimat deoarece ființei umane i se aduce la cunoștință tot ceea ce a învățat în perioada întregului an galactic.
Toate firmele care scormonesc pămîntul României caută, de fapt, poarta către alte dimensiuni. Ar fi bine să înțeleagă că, prin performanța tehnicii pe care o dețin, nu se ajunge în alte dimensiuni, ci ar putea doar să provoace un conflict global din care foarte puțini ar scăpa.
Întreaga omenire trebuie să înțeleagă că de aici au roit toate popoarele lumii și ar fi bine să privească spre România ca spre casa tuturor popoarelor de pe Pămînt. Ieșind din zona suferințelor, ființa umană devine mai responsabilă, dar experiența sufletului nu-i atît de mare încît să-i permită accesul în alte dimensiuni. Părerile omului pot fi subiective sau obiective pe Pămînt dar, în altă dimensiune, pot fi total diferite de modul nostru de gîndire. Dacă nu va fi capabil să intre în conștiința universală a Cosmosului, omul nu se va putea elibera de materie. Are, însă, posibilitatea să restructureze natura sa interioară, pentru a fi independentă de gîndurile care împînzesc acest spațiu. Libertatea sufletului vine prin funcționarea deplină a intuiției, care selectează și definește informațiile egoului, acordîndu-le prioritate celor Divine. Căutările și căile sînt simple fugi de societatea care te transformă într-un robot. Dacă ai norocul să ajungi într-un loc unde te poți regăsi, nu veni și nu aduce acolo toate infecțiile din societatea în care ai trăit. Încearcă să înțelegi ce caută acești oameni, care au ieșit din lumea mare. Dacă toate aceste căutări sînt și în interiorul tău, ai o mare posibilitate de-a învăța din experiența celor care au pornit înaintea ta.

Alexandru Ștefan