Clopotarul dacilor 233


         Înțelepții Daciei spuneau că, dacă vrei să înțelegi ceva din tainele iraționalului, spune-i aproapelui tău de trei ori pentru ca tu, în sfîrșit, să auzi și să conștientizezi ceea ce spui. Unii oameni mai mult își dau cu părerea despre înțelepciune decît să o aprofundeze. Pentru a putea comenta ce spune un înțelept este necesar ca, în primă fază, să ajungi la nivelul lui ca să poți înțelege ce aberații spun alții.
Pentru a putea ieși din învălmășeala timpului, învățați să ascultați natura din voi ca să o înțelegeți pe cea din jurul vostru. Energia care va deschide toate porțile dimensiunilor înalte este iubirea. Ființele umane trebuie să cunoască că, pînă se ajunge la energia sfîntă care este ghidată de iubirea pură, sufletul trece prin mai multe feluri de iubire. Schimbul de energie dintre două persoane este perceput, de majoritatea, ca fiind iubire. Există și așa-zisa iubire comercială – iubim pe toată lumea – dar, pînă la capăt, constatăm că nici pe noi înșine nu ne mai iubim. Oricît de mare ar fi acest schimb de energie este, în realitate, doar un soi de iubire omenească și nu are nimic în comun cu iubirea pură. Dacă ființa umană înaintează pe calea desăvîrșirii, are toată posibilitatea să cunoască ceea ce este iubirea adevărată.
-         Cînd veți observa că, în sufletul vostru, nu mai există ură, ați făcut primul pas către cunoașterea esenței Divine din interiorul vostru.
-         Al doilea pas este atunci cînd conștiința voastră este plină de această esență creatoare.
-         În cel de-al treilea pas, sufletul devine conducătorul vieții și al întregului vostru eon.
-         Al patrulea pas constă în ridicarea deasupra mentalului ca să nu fiți manipulați de egoul fals.
-         Al cincilea pas este pregătirea meridianelor întregului vostru microcosmos, pentru a dirija energiile superioare în cele mai joase părți ale corpului fizic.
Dacă sînteți în stare să parcurgeți acești pași spirituali pentru pregătirea sufletului, întregul eon va fi învelit de lumina și liniștea primordială care sînt vegheate de Creator. Atunci cînd ființa umană descoperă Divinul din interiorul său nu se mai poate rătăci din drum. În sufletul omului crește atmosfera cunoașterii armoniei și luminii creatoare, care nu dă voie să pătrundă în interior atacuri de energie negativă. Adevărata fericire nu este legată de condițiile ce ne înconjoară, ci de legătura cu Divinul care trăiește în interiorul nostru. Sufletul și natura duală care îl domină pe om pînă la descoperirea Divinului trec și se unesc într-o conștiință comună. Această mare descoperire a sinelului devine țelul și esența vieții omenești. Călătoriile corpului vital devin libere și fără restricții ale cîmpului magnetic. Toate corpurile subtile sînt ghidate de conștiința corpului vital, trecînd mai ușor de capcanele proiectate de minte. În călătoria sa, sufletul este învelit de corpurile subtile, care îl ajută să treacă de zona formelor; ochii fizici trebuie să privească cu întreaga conștiință a interiorului. Celor nepregătiți li se aplică forme și personaje din viețile anterioare sau din prezent, pentru a fi opriți și pentru a se petrece călătoria în vis după proiecția minții. În această zonă a formelor, ființa umană trăiește și rezolvă, în timpul somnului, multe lucruri nerezolvate din viețile anterioare. Toate trăirile  și retrăirile ființei umane sînt amănunțit analizate de către ființele mai avansate. Dacă trăirile sau retrăirile din vis au fost reale i se șterg multe datorii ale destinului pentru a i se permite călătoriile în alte dimensiuni.

Alexandru Ștefan