Clopotarul dacilor 230

Pentru a evolua în această dimensiune este necesar să fim conștienți că toate lucrurile care ne ajută să creștem spiritual sînt orînduite de Sus. Așa cum corpul fizic este dependent de suflet, la fel și sufletul nu poate evolua fără ajutorul spiritului. Toate lucrurile din Creație au un sens, am înțeles acest lucru, dar îmi doresc să știu după care legi spirituale trebuie să ne ghidăm în dimensiunea acestui spațiu. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Sufletelor care vin la întrupare sau renaștere pe Pămînt li se aduce la cunoștință, înainte de a veni, faptul că, în dimensiunea Pămîntului, funcționează patru legi ale timpului:
1.    Legea karmei adică legea greșelilor comise în trecut.
2.    A doua lege este legată de viață și moarte și spune că viața nu trebuie întreruptă de la sine.
3.    Legea ciclurilor
4.    Legea atracției.
Pentru a putea cunoaște aceste legi și a înțelege profunzimea lor este necesar să știți care sînt formele de energie ce activează meridianele corpului fizic:
1.    Energia minții, care activează voința și țelul vieții.
2.    Energia simțului activează responsabilitatea, iubirea necondiționată și puterea dorinței.
3.    Energia vieții activează calea iluminării și impulsul acțiunii.
4.    Energia materiei dense activează și ține legat de Pămînt corpul fizic.
5.    Energia iubirii activează intuiția și calitățile Divine din om.
6.    Energia credinței activează meridianele ce ajută la adormirea egoului fals.
7.    Energia Duhului activează și formează ființa umană ca entitate și, după trezire, este ghidată și încurajată prin puterea celor șapte energii spre a dobîndi fructul nemuririi.
Numai prin intermediul acestor șapte energii se poate activa acea parte a creierului care nu doarme niciodată. Imediat ce se activează această stare de veghe, se liniștesc energiile animalice și numai atunci este posibil să auziți ce spune învățătorul. Această etapă este importantă fiindcă părăsiți zona suferințelor, vedeți și simțiți cu totul diferit. Unii se rătăcesc în suferințele altora și mulți se îneacă în greșelile din trecut. Cînd părăsiți această zonă, indiferent ce greutăți vă apar în cale, nu trebuie să abandonați căutarea căci acolo unde ajungeți există numai fericire. Ceea ce întîlniți voi pe drum nu există în caracterul Divin, sînt proiecții nerezolvate ale existențelor voastre din trecut.
Cum să ne apărăm de suferințe? Există pericolul de-a rămîne captivi în această zonă?
Căutarea voastră spirituală nu trebuie să fie artificială; blajinătatea, prin fapte concrete, trebuie să înlăture mila. Dăruiți-vă în totalitate ideii în care credeți și atunci dispar suferințele personale. Trufia și mîndria sînt cele ce suferă permanent, ceea ce este de la Dumnezeu este pur, fără cusur și cu zîmbetul pe buze. Puterile întunericului există numai fiindcă voi ați învățat să suferiți, ele vă îmbătrînesc și, prin puterea morții, vă vor opri din drum. Aceste afecțiuni pot exista doar în corpul fizic și, în acest caz,trebuie curățate corpurile subtile și, mai cu seamă, corpul vital.
Îngrijorările și trăirile spontane care aduc sufletului suferințe și neplăceri nu au nimic în comun cu spiritualitatea. Toate aceste jocuri ale minții își au originea în gînduri cătrănite acumulate în timp. Gîndurile ființei umane emană forme și, cu timpul, devin independente adică reale. Mulți nu înțeleg ce li se întîmplă dar, de fapt, sînt gîndurile personale care au luat formă, transformînd ființa umană în jucăria lor. Orice trăire sau retrăire sufletească ce vă apasă trebuie lămurită sufletului. Presiunea și problema dispar cînd le depistați și le dați o definiție corectă. Înaintașii voștri alungau gîndurile negative ce luau forme prin rugăciunea de dimineață făcută prin intermediul sunetului adică al tulnicului.

Alexandru Ștefan