Clopotarul dacilor 261Au trecut mii de ani de cînd ființa umană se află pe Pămînt și încă mai crede că, după moarte, trece într-un spațiu etern unde își va continua viața veșnică. Părerea mea este că nimeni, în afară de tine însuți, nu îți poate deschide porțile eternității, indiferent cîți preoți îți vor cînta veșnica pomenire. Este o temă despre care se vorbește puțin, dar știu că, în adîncul sufletului, toți gîndim că sîntem nemuritori. Omenirea caută elixirul vieții prin laboratoare și foarte puțini depun efort ca să-l dobîndească prin desăvîrșirea sufletului. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Dacă noi, ca oameni, purtăm în ADN-ul nostru nemurirea, de ce am ajuns să murim ca orice vietate de pe Pămînt?
Fiecare dimensiune are mai multe trepte, cum ar fi șapte pahare împachetate. Voi, pe Pămînt, le cunoașteți ca lumi paralele, dar trebuie să știți că ființa umană există, în același timp, în mai multe dimensiuni. Într-o dimensiune poți fi rege, în alta – un simplu bucătar. Toate experiențele se stochează în rădăcină, care reprezintă întregul eon.
De ce ni s-a blocat nemurirea și am fost programați să trăim numai 120 de ani?
Vă puteți imagina ca șapte miliarde de nemuritori nedesăvîrșiți să fie lăsați în voia sorții? Toate resursele Pămîntului s-ar epuiza imediat și nu ar mai fi loc pentru ca și alții să treacă prin Școala-Pămînt.
Ca să trecem în dimensiunea a patra avem nevoie să cunoaștem taina nemuririi sau acolo viața este asemănătoare celei din dimensiunea a treia?
Viața dintre dimensiuni este total diferită. Pentru a accesa dimensiunea a patra este necesar să descoperiți nemurirea chiar în dimensiunea în care trăiți.
Este ușor de spus – să descoperim. Dar, cum?
Ființei umane i s-a stopat nemurirea prin ridicarea temperatuii sîngelui. Fiecare grad mai jos de temperatura corpului de 36,6 grade reprezintă încă 40 de ani din viața voastră pămînteană. Omul este traumatizat la ieșirea din corp, după moarte. Reîncarnîndu-se, nu mai ține minte viața anterioară din cauza șocului prin care trece. Oamenii voștri de știință trebuie să creeze un dispozitiv pentru a scana toată informația din creierul vostru. Acest lucru se face atunci cînd ființa umană se află în floarea vieții și este împlinită din toate punctele de vedere. Cînd medicina voastră va evolua se va putea anticipa moartea cu șapte zile înainte de a se instala. Pacientul poate fi înghețat și recuperat în timp de 40 de zile cu ajutorul dispozitivului care păstrează memoria creierului individului decedat.
Avem atîtea preziceri legate de viitor încît nu mai știm care este adevărată. Ce ne puteți spune despre acest subiect?
Există mulți oameni pe Pămînt care dețin darul de a vedea viitorul. Dar, atenție: unii pot vedea evenimentele din dimensiunile paralele. Dacă ceea ce au prezis nu s-a întîmplat pe Pămînt, cu siguranță s-a întîmplat într-o lume paralelă. Sfatul nostru este să căutați profund fructul nemuririi fiindcă el se află alături de voi. Intuiți calea adevărată, iar inima va îndemna sufletul spre dimensiunea a patra, care este primul pas spre nemurire.

Alexandru Ștefan