Clopotarul dacilor 262

Trecînd prin valurile timpului, simt cum latura noastră spirituală devine tot mai săracă. O mare parte a omenirii umple acest gol din interior cu tot soiul de informații neconstructive aduse de către zeul actual – televizorul. Încotro mergem și unde vom ajunge dacă nu mai avem minți luminate și repere adevărate din mijlocul acestui – cîndva, mare – popor? A ne face proști este o alegere sau o manipulare din exterior? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
După cum deja știți, corpul fizic conține 90% apă, iar creierul este alcătuit în proporție de 98% din apă. Deci, într-un fel sau altul, ființa umană este creată din apă vie și, dacă această apă a corpului uman este infectată și contaminată cu gînduri distructive, începe degradarea. Omul vede și aude ca urmare a informației care este stocată în creier. Trebuie să știți că, în jurul vostru, există multe lucruri interesante, pe care voi nu le auziți și nu le vedeți deoarece acestea nu au fost înregistrate în creierul vostru ca experiențe. Majoritatea oamenilor reacționează doar cu fizicul la infecțiile care deranjează organismul. Noi vă sfătuim să atrageți atenția la stările sufletului fiindcă numai din cauza lor scade starea imunitară a corpului fizic. Ființa umană este alcătuită din două începuturi energetice: Divin și animalic. Energia grosieră vă atrage spre Pămînt, iar energia pură vă duce spre Cer. Prin desăvîrșire, omul conștientizează că nu are nimic în comun cu animalul și, treptat, se îndreaptă spre casa lui adevărată. Cînd organismul vostru este atacat de diferite boli este necesar să purificați apa din care este creat corpul vostru. Luați sub control toate stările sufletului, astfel încît cugetul să definească calea adevărului. Mulți dintre semenii voștri au ajuns într-un punct mort și nu văd nimic în afară de realizările materiale. Conștiința lor nu mai funcționează din cauza informațiilor ieftine cu care și-au îmbibat creierul.
Înțeleg că actuala politică mondială nu coincide cu conștiința noastră interioară. Ce putem face într-o astfel de situație?
Cei care declanșează conflictele se vor strădui ca războiul ce poate începe în orice clipă să se desfășoare cît mai departe de hotarele lor. Sfatul nostru este să fiți mai mult neutri decît prea implicați pentru o parte sau alta. Astrologic, Rusia s-a născut ca imperiu din capitala Ucrainei, Kiev. Atît unii, cît și ceilalți se află sub aceeași umbrela energetică. Acest război, care poate distruge întreaga omenire, se va da mai mult pentru noi teritorii. România este singura țară ce va fi apărată de către extratereștri. Războiul nu va începe în Europa, miza este Siberia și, dacă acest vast teritoriu va fi ocupat, vor apărea mai mulți aliați care vor dori o parte din tortul rusesc. Ucraina este doar un poligon de instruire a forțelor care vor lupta împotriva Rusiei. Sfatul nostru este să evitați războiul cu Rusia căci multe state se pot trezi învinse. Europa trebuie să fie mai cumpănită privind implicarea în acest conflict. Puține sînt statele europene care cunosc adevărata cauză a conflictului actual. Cele mai nesigure țări din blocul NATO care pot întoarce armele împotriva aliaților sînt Ungaria, Grecia, Bulgaria și Serbia.

Alexandru Ștefan