Clopotarul dacilor 152         Nu m-am adresat niciodată vouă, celor din Civilizația Vodă, cu întrebări personale dar, de data aceasta, îndrăznesc să vă întreb pe voi, cei ce ne cunoașteți trecutul, prezentul și viitorul. De ce mulți dintre inițiații Daciei au pierdut contactul primordial cu Creatorul?
Legătura perfectă dintre om și Cosmos se făcea prin intermediul cristalelor și al cilindrilor pe care conducătorii Daciei îi purtau pe cap. Ulterior, această practică a fost preluată de către faraonii egipteni. Orice conducător din Antichitate avea capul acoperit cu un întreg arsenal ce-i dădea posibilitatea să mențină legătura cu Universul. Dacă s-ar studia coroanele și tot ceea ce au purtat înaintașii voștri pe cap, ați avea răspuns la multe întrebări.
Care dintre canalele energetice din Dacia Primordială sînt importante pentru renașterea acestui popor?
Două dintre cele mai importante canale se află în mîinile voastre. Dar, Transnistria și Cadrilaterul sînt surse energetice strict legate de activarea celor două canale importante de pe tărîmul vostru.
De ce este atît de important și vînat de străini pămîntul Moldovei?
Mari cantități din aurul Daciei au fost ascunse sub albia rîului Nistru. Fiind dotată cu sateliți performanți, Moscova a depistat acest mare tezaur și insistă să dețină controlul asupra zonei.
Noi, trăitorii acestui tărîm, cît mai avem de îndurat căderea?
Ridicarea este individuală. Un sfat ascultat de doi oameni poate fi înțeles diferit. Pentru sufletul inițiat poate fi colac salvator, iar pentru acel începător – un laț de spînzurătoare. Mulți oameni păcătuiesc și apoi se spovedesc în fața lui Dumnezeu, aducînd pe altar greșeala ca pe purul adevăr. Dar, gîndul ascuns este să dea vina pe alții. Cînd fiecare suflet va deveni responsabil de toate faptele bune sau rele pe care le comite, fără a spune că dracul este de vină, lumea voastră se va schimba radical. Pămîntul și acest popor vor deveni, în timpul apropiat, un mare centru spiritual ce va schimba mersul omenirii. Atunci cînd va ieși la suprafață adevărul despre religiile false, din inima acestui popor se va ridica un om, ce va ghida omenirea spre valorile adevărate ale Creatorului.
Cu ce putem contribui la împlinirea acestei mari previziuni?
Trebuie să credeți că, în afară de voi, nimeni nu va aduce fericirea divină pe Pămînt. Restul lumii doar a visat să o facă. Încercați să fiți așa cum v-a lăsat Dumnezeu pe Pămînt, nu imitați pe nimeni căci sînteți autentici. Ieșiți din capcana materiei și vă veți regăsi esența primordială a sufletului. În măduva acestui măreț neam se regăsesc toate popoarele lumii și rădăcina primordială a Marelui Duh Suprem.
Alexandru Ștefan