Clopotarul dacilor 154

Ascuns în mijlocul naturii, priveam cu admirație albinele harnice, care cărau în stupi polenul, pentru a face miere. Îmi place mierea, dar, cînd m-am gîndit că, de fapt, noi, oamenii, le furăm mîncarea ce o strîng ele pentru iarnă, am cam înghițit în sec… Cum să trăiești pe Pămînt fără să deranjezi pe nimeni? cu această întrebare m-am adresat, în meditația mea, către Civilizația Vodă.
Dacă izvorul ar sta pe gînduri și s-ar întreba cine îi va bea apa, nu ar mai izvorî. Totul, în spațiu, are un sens. Dacă omenirea ar studia nu numai ceea ce produce albina, ci și modul în care funcționează stupul în interior, ar putea construi o societate perfectă.
De ce majoritatea oamenilor de pe Pămînt nu cred că există mai multe civilizații în Univers?
Faptul că mulți nu cred nu este un semn rău căci ei încearcă să se descurce singuri. Legătura Pămîntului cu civilizațiile mai avansate era, de multe ori, confundată cu prezența Creatorului. După pierderea contactului cu Cerul, s-au activat acei frustrați de prezența civilizațiilor înalte și s-au apucat să educe lumea prin manipulare. Oamenii care au monopolizat resursele energetice de pe Pămînt dictează informațiile pentru evoluția sufletului. 90% din populația Pămîntului a pierdut legătura cu liberul său arbitru. Lumea actuală nu este învățată să gîndească, ci numai să plătească.
Totuși, este ușor să observați cum ne înecăm în problemele noastre…poate ne mai și ajutați?
În spațiu, nimeni nu este dădăcit, totul se dobîndește prin muncă înverșunată. Dacă pe oamenii ce mențin legătura cu civilizațiile înalte i-ar lua cineva în serios, Pămîntul și omenirea s-ar schimba la 180 de grade. Nu poți ajuta o lume care nu crede în existența altor civilizații, nemaivorbind despre acei care vă aduc mesajele noastre.
Înțeleg că civilizația voastră nu a pierdut niciodată contactul cu Pămîntul. De ce sîntem noi atît de importanți, încăt ne observați fără întrerupere? Sîntem pentru voi un material didactic, un experiment, cum ne priviți voi, de acolo?  
Ești cam agitat astăzi, dar întrebările sînt profunde. Sînteți frații noștri mai mici, învățăm și noi din greșelile voastre, ca să nu le repetăm. Omenirea de pe Pămînt a deținut cel mai avansat contact cu întregul Univers. Se vor restabili, în curînd, toate căile primordiale dintre voi și lumile avansate. În necredința voastră că sînteți singuri în Univers există și un sîmbure de egoism. Cu mii de ani în urmă, s-au produs mari schimbări în sistemul planetar și viața de pe unele planete a fost grav afectată. Cu părere de rău, și voi, pămîntenii, ați trecut prin această perturbare cosmică. În primul rînd, trebuie să vă reamintiți ce legătură ați avut cu Creatorul. El decide cînd și cum se restabilesc căile de legătură în spațiu. Puțini dintre oameni îndrăznesc să restabilească legătura adevărată cu Dumnezeu, totul la voi se face prin intermediari, de aici a început rătăcirea voastră.
Alexandru Ștefan