Clopotarul dacilor 328

Am intrat în Anul Cocoșului și toți, într-un fel sau altul, își cîntă propria arie. Ar fi ideal să-i auzim pe cei care, cu adevărat, au ceva de spus, dar, din păcate, cel mai tare strigă cei ce nu au nimic de comunicat…Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă. 
Este adevărat că există oameni a căror menire este să urle toată viața precum urlau cîndva bocitoarele plătite? 
Există un conflict interior care se păstrează în sufletele multor oameni încă de la începutul Creației. Unul dintre fiii Creatorului, pe care voi îl numiți Satana, a reușit să convingă multe suflete aflate pe Pămînt să treacă de partea lui, împotriva Tatălui său. Pămîntul, cu toți răzvrătiții, a fost transformat într-o închisoare unde, în prezent, aceștia își ispășesc pedeapsa vegheați de gardienii Cerului. Poate că unii vor respinge această infomație dar, din păcate, foarte puțini se ridică din acest infern pămîntesc. Fiul răzvrătit a construit în subteran un fel de pușcărie pentru a-i ține pe oameni legați în totalitate de puterea lui. 
Vreți să spuneți că, de fapt, noi, oamenii de pe Pămînt, sîntem un fel de carne de tun între Creator și Fiu? 
Omul, precum și fiii cerești, reprezintă Creația lui Dumnezeu. În fața Adevărului, toți au răspuns în egală măsură. Diferența dintre închisoarea Cerească și cea a fiului este enormă. Prin desăvîrșire, ființa umană se ridică spre Cer ca să treacă prin focul solar. După ce își arde karma, are posibilitatea să trăiască veșnic în dimensiunile Creatorului. Pușcăria Satanei îl trece pe om prin iad pentru a ajunge din nou pe Pămînt. Este un fel de rai epuizat, unde trăiesc sclavii Universului. 
Vreți să spuneți că noi, oamenii, ne-am deprins cu împărăția lui Satana precum deținuții cu pușcăria? 
Exact. Nu mic este numărul celor care i-au fost devotați Satanei încă de la începutul conflictului primordial. În curînd, ei vor declanșa un mare dezastru pe Terra și speră că vor scăpa nevătămați deoarece Dumnezeu ocrotește planeta Pămînt. 
Toate conflictele care au existat pe Terra au fost provocate de către oameni? 
Tot ceea ce se întîmplă pe Pămînt este proiecția gîndului omenesc, nu este nimic din afara Pămîntului. Materia în care voi credeți există numai  în mintea voastră, voi percepeți atît cît cuprinde diapazonul ochilor voștri. Vă îndemnăm să-l căutați pe acel care vede mai mult decît voi. Vederea ochiului omenesc este limitată și, din această cauză, creierul vostru funcționează la o capacitate foarte mică. O scînteie Divină stă ca un vierme de mătase învelit într-un cocon de materie, fără să mai gîndească că se poate elibera într-o singură clipă. 
Sfatul nostru este: căutați-l pe acel ce v-a dăruit viața, nu pe răzvrătitul care vă folosește la maximum. 
Alexandru Ștefan