Clopotarul dacilor (17)
   Nemuritorii sînt călăuziţi de strămoşi

          A sosit vremea schimbării şi a mişcării. Zalmoxe îşi va ajuta nemuritorii să iasă din acest spaţiu limitat. Omul de rînd devine nemuritor; cu el vor fi fericirea şi pacea. Acest mesaj a sosit din civilizaţia Vodă şi este destinat nemuritorilor de pe Geea:
          Cataclismele ce vor avea loc pe Pămînt vor afecta numai popoarele care au dus o politică de cotropire, în timpul perioadei pentru evoluţia sufletului, adică în cei 26.000 de ani pămînteşti. Centrul Daciei Hiperboreene este reprezentat de munţii Carpaţi. Acest tărîm este ocrotit de energia pozitivă a străbunilor voştri, care vor fi alături de voi, la trecere. Toţi cei care sînteţi pe frecvenţa lui Zalmoxe, meditaţi spre munţii Carpaţi, pentru a vă găsi locul chemării. Zalmoxe se află printre voi, el deţine cheia şi puterea pentru a deschide canalul nemuririi.
          Pînă în luna iulie a anului 2012, să fiţi pregătiţi cu toate cele necesare pentru a supravieţui, într-un loc retras de lume. Această izolare de lumea cotidiană o să vă ajute să vă eliberaţi de programele lumeşti de manipulare. Renunţaţi la  tot ceea ce este mecanizat şi adoptaţi stilul de viaţă primordial! Cercetaţi cum au trăit strămoşii voştri, cu mii de ani în urmă. Îndepărtaţi copiii de calculatoare şi televizoare. În două-trei luni, îşi vor reveni şi vor primi informaţii din spaţiu. Învăţaţi-i să cunoască ritmul, sunetul şi vibraţia – toată această şcoală se află în cei 12 paşi ai lui Zalmoxe. Acei care aţi acumulat din cele materiale peste măsură, construiţi sate izolate, unde nemuritorii zalmoxieni îşi vor găsi refugiu. Nu acceptaţi persoane care încearcă să vă manipuleze prin religiile actuale. Lupta se va da între muritori şi nemuritori. Cei care se simt nemuritori sînt bineveniţi şi aşteptaţi în munţii Carpaţi, în locul care a fost stabilit cu 26.000 de ani în urmă. Soarele se ridică din Marea Neagră, încărcînd nemuritorii cu lumina lui  sacră. Cînd veţi descoperi învăţăturile lui Zalmoxe, faptele voastre vor intra în echilibru, iar înţelepciunea lui va înlătura toate piedicile care stau în calea nemuririi.    
Dacă eşti nemuritor şi crezi în nemurire, vei auzi şi vei fi călăuzit de îndemnul strămoşilor.
                             Alexandru Ştefan