Clopotarul dacilor 242

                            

         Ne străduim să uităm repede propriile greșeli ca să comitem altele. Care este scopul vieții dacă, în acest spațiu, trădarea ne paște la fiecare pas? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         La începutul Creației, moartea nu a existat, ea și-a găsit loc pe Pămînt numai după ce ființa umană a fost infectată cu viciul trădării. Dacă datoriile destinului nu sînt rezolvate în timpul vieții, ele trec – ca restanțe – în viețile următoare și atunci corpul fizic devine un fel de închisoare pentru suflet. O perioadă lungă de timp, trădarea a jucat un rol important pentru entitățile înalte, care veneau pe Pămînt ca să cunoască moartea. Toate aceste infecții s-au adus pe Pămînt ca material didactic, pentru ca sufletul să le cunoască prin propria experiență. În adîncul subconștientului există toată informația despre cum trebuie să fii, iar ființa umană învață, pe Pămînt, doar cum nu trebuie să fie. Dacă nu prevalează cunoștințele primordiale din subconștient, ființa umană devine – treptat - adeptă a energiilor malefice. Astfel de oameni sînt adepți ai războaielor și ai tuturor răutăților care bîntuie Pămîntul. Pe Pămînt trăiesc patru rase umane care, trecînd prin cele cinci cicluri ale eonului, nasc sămînța ce îi reprezintă pe oameni Sus. Cîndva, entitățile care atingeau apogeul desăvîrșirii pe Pămînt treceau prin: trădare, moarte și ridicare, acestea fiind trepte ce ajută sufletul să se dezlege de materie. Oamenii ce se ridicau din mijlocul celor patru rase nu se mai încurcau cu oameni simpli căci erau conștienți că îi paște riscul căderii. Zidul chinezesc nu a fost construit împotriva unor invazii, ci pentru a trăi separat de oamenii din caste.
         Cum se alege, la voi, președintele țării, după ce criterii?
La noi nu există președinte, societatea noastră funcționează așa cum funcționează la voi un stup de albine. Numai în dimensiunea Pămîntului există o astfel de guvernare. Vă putem da informații despre  modul în care își alegeau înaintașii voștri, fruntea țării: Pămîntenii cunoșteau foarte bine nivelurile de energie și, de aceea, trăiau în comunități aparte, create strict după culoarea aurei. Entitatea care avea aura mai mare și mai pură decît restul era rugată să-i conducă și să-i ghideze pe toți spre desăvîrșire.
Cum de am pierdut aceste calități și de ce se întămplă atît de des ca, în scaunul țării, să ajungă acei ce nu merită?
La voi, în timpul alegerilor, toată lumea se împarte după cum rezonează calitățile sau infecțiile dintre alegători și candidați. Dacă alegătorul este de aceeași aură cu candidatul se va lupta cu el – cot la cot – ca să cîștige. Atunci cînd rămîn doi candidați să se lupte pentru scaunul țării lumea este împărțită între reprezentanții celor patru rase. Hotărîrea finală o pot lua entitățile ce reprezintă poporul. Dacă, din nefericire, actualul popor nu a dat naștere la entități înalte care să-i vegheze destinul, atunci gloata își caută capul care o reprezintă.
Vreți să spuneți că, dacă poporul respectiv nu dă naștere unor entități ce reprezintă Pămîntul, sîntem la voia sorții?
Aproximativ așa este, dar rezultatul, în situația voastră, este determinat de modul în care oamenii își aleg culorile. De exemplu, la noi, roșul reprezintă stagnarea și, dacă la voi înseamnă altceva, puteți să vă bucurați.

Alexandru Ștefan