Clopotarul dacilor 270

         Vorbim despre nemurire, despre ridicarea sufletului spre lumi paralele, dar, în adîncul sufletului, apare întrebarea: de ce ar trebui ca omul să se chinuie atît de mult pentru a dobîndi ceea ce i se cuvine? Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Dacă priviți ridicarea spirituală ca pe o povară, drumul spre alte dimensiuni va fi foarte greu. La fel privește un student aflat în primul an de facultate către anii de studenție care îl așteaptă. Este important să conștientizați că o bună pregătire pe Pămînt constituie un pas mare spre ridicarea sufletului.
Nu ar fi bine ca Dumnezeu să rămînă Dumnezeu, iar noi – oameni, dar ceva mai fericiți?
Ceea ce vine din Creație îi seamănă Creatorului, iar planul final este să deveniți niște mici Dumnezei care au terminat facultatea cu succes. Pămîntul este o treaptă ca multe altele din Univers, nu puteți sta o veșnicie într-o singură dimensiune fiindcă Univesrul este în mișcare continuă. Toate cataclismele și războaiele de pe Pămînt se petrec din cauza stagnării spirituale.
În ce capcană am căzut de ne-am blocat atît de mult din punct de vedere spiritual?
Dacă ființa umană a fost concepută după asemănarea și calitățile Creatorului înseamnă că ați pierdut pe drum aceste daruri. Oamenii născuți din zei au moștenit iubirea prin care se dobîndește nemurirea. Fără această calitate Divină este imposibil să atingi alte dimensiuni. Iubirea învăluită de dorințe fizice durează numai 3-4 ani; cea moștenită se mărește de la o zi la alta și îi deschide sufletului porțile spre veșnicie. Androginul primordial, care s-a separat din curiozitate și nu a moștenit iubirea se va transforma în hermafrodit. Dacă omenirea nu vrea să înțeleagă ceea ce se petrece cu sufletul uman, bărbații vor dispărea, iar femeile vor deveni androgini.
De ce trebuie să dispară bărbații, dar nu și femeile?
Femeia se consideră dătătoare de viață, iar transformarea sa este mai ușoară. În ADN-ul femeii s-a păstrat refacarea androginului, în caz de dispariție a bărbatului. Bărbații care s-au separat numai din dorința de-a se înmulți vor trece în corpuri de animale, unde își vor continua activitatea.
Puteți să ne lămuriți mai detaliat?
Dacă, la începuturi, fără intervenția Cerului, s-a născut  pe Pămînt o ființă – cu ajutorul șarpelui și educată de lup – aceasta a fost androginul. Intervenția Cerului a avut loc după ce s-a constatat că acest androgin a evoluat și atunci s-a decis să fie ridicat la Cer. Multe femei-androgin au intrat în contact cu zeii și s-au separat de bărbatul fizic din interior. Prin această separare, omenirii i s-a dăruit iubirea pentru ca, treptat, să o aducă în nemurire. Capcana în care ați căzut este că acei care nu au moștenit iubirea au născocit-o. Moștenitorii adevărați, care au păstrat iubirea Divină, au toate șansele să se ridice în altă dimensiune. Imediat după ce se va întîmpla acest lucru omenirea va fi resetată, iar evoluția sufletului va începe de la androginul cîndva separat.
Sfatul nostru este: cei care simt că au păstrat în cugetul lor iubirea să nu se ancoreze în energia sexuală a corpului fizic. Acest dar Divin trebuie îndreptat către zidirea necondiționată și abia atunci veți avea parte de tot și toate.

Alexandru Ștefan