Clopotarul dacilor 268

Cu cît mai mult ne reținem în această dimensiune a Pămîntului cu atît mai mult conștientizăm că baza spirituală a sufletului uman este construită mai mult pe imaginație decît pe înțelepciunea universală. Atunci cînd unui suflet i se deschide cu adevărat calea spre regăsirea sinelui apare veșnica întrebare: eu sînt sau mi se pare că sînt eu? Părerea mea este că puțini se regăsesc în acel eu sînt, majoritatea sufletelor se află în capcana egoului fals, învîrtind roata norocului la întîmplare. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum se numește locul sau dimensiunea în care trăiți voi și cum ne vedeți poziționați în dimensiunea Pămîntului?
Noi trăim de la începutul Creației în interiorul Pămîntului, avem o singură climă și nu există noapte, ca la voi. Multe dintre sufletele din dimensiunea voastră au trăit cîndva împreună cu noi. Discordanța dintre perfecțiune și nedesăvîrșirea din  interiorul vostru v-a adus într-un loc nesigur. Voi trăiți în afara Pămîntului, unde predomină haosul și forțele distructive ale energiilor neechilibrate. În dimensiunea voastră, sînteți catalogați drept suflete care au rămas fără casă. Pentru multe planete, voi sînteți o mare enigmă – ați reușit să construiți o lume pe coama Pămîntului și să trăiți în condiții pe care noi le considerăm extreme.
Ne priviți ca pe niște izgoniți?
În mare parte, așa este, dar trebuie să știți că mulți din dimensiunea noastră au venit în ajutor. Conflictul și înrăirea oamenilor au început din momentul cînd vi s-a dezvăluit adevărul despre greșeala comisă în echilibrul Divin. Este dificil de lucrat cu oamenii din dimensiunea voastră fiindca ați păstrat infecțiile primordiale ale sufletului și ați acumulat multe altele.
Despre ce greșeală este vorba?
Corpul fizic este o haină pentru suflet, nu poartă nici o responsabilitate pentru ceea ce face esența ce trăiește în interiorul său. Greșeala celor izgoniți a fost că s-au împotrivit Creatorului, semănînd dezordine în echilibrul etern. În prima fază, li s-au oferit condiții de viață cu speranța că se vor îndrepta, dar răzvrătiții au contribuit la perpetuarea speciei umane prin inginerii genetice pentru a putea lupta cu Puterea Supremă. Cam așa arată o  părticică din adevărul pe care considerăm că trebuie să-l cunoașteți.
Ne considerați condamnați pe vecie sau mai putem spera la ceva bun?
Nu sînteți condamnați, pur și simplu ați fost îndepărtați, din cauza ignoranței voastre, de ceea ce dispunem noi. Foarte multe entități din echilibrul Divin au venit cu misiuni de salvare pe coama Pămîntului, pentru cei care au rîvnit și se străduiesc să scape de ignoranță. Cu părere de rău, nu au reușit să se întoarcă dar, în anul 2018 va avea loc o misiune salvatoare de întoarcere acasă. Entitățile ce cunosc meditația profundă trebuie să-și îndrepte energia către Ursa Mare, care coordonează sufletul spre portalul din centrul Pămîntului. Învățați sufletul să călătorească fără restricții, nu vă atașați de nimic ca să nu alunecați în capcana disperării.
Ne puteți spune cîte ceva din viața voastră?
Noi am păstrat iubirea, ea nu se învață, ci se moștenește; fiecare treaptă o dobîndim prin muncă. Soarele din centrul Pămîntului este lumina eternă și dătătoare de viață veșnică. Soarele de pe coama Pămîntului este reflexia soarelui din interior, iar noaptea este reflexia întunericului din voi. Cei care vor reuși să iasă din această zonă nestabilă a Pămîntului, cu experiența pe care au dobîndit-o, vor deveni cele mai sclipitoare diamante ale Universului. Sfatul nostru este să nu abandonați căutarea și dorința de a vă întoarce în echilibrul etern. Sufletele care nimeresc în oglinzile iluziei trec de partea răului și se bucură numai de ceea ce este distructiv. Se aprind repede și treptat se sting, devenind niște tăciuni care mocnesc în zonele unde nu mai există lumină.

Alexandru Ștefan