512 de la trecerea lui Stefan cel Mare in alta dimensiune


"Ștefan cel Mare a trăit veacuri în sufletele românești și va trăi de-a pururea. 
Sămînța ce-ai pus în inimile noatre a rodit și poruncile tale s-au îndeplinit. Prin jertfa de sînge a sute de mii din fiii patriei am împins hotarele pînă la marginile însemnate de graiul și de sîngele românesc. Chilia și Cetatea Alba, la pierderea cărora a sîngerat inima ta, sînt ale noastre. Și Ardealul, pentru care tu și viteazul tău fiu Petru Rareș ați purtat armele victorioase peste munți, este al nostru.  Al nostru-i malul și bogata Dunăre de jos. Și, tot după a ta poruncă, făcut-am răzeși, în tot întinsul pămîntului românesc, pe toți cei care au purtat arma în timp de război, lucrînd cu plugul în timp de pace. 
Steagul tău purtător de biruință l-am așezat în Mitropolia capitalei noastre, spre a fi înfățișat mulțimilor, la zile mari de sărbătoare, pentru întărirea și înălțarea sufletelor noastre. Coboară-se raza geniului tău ocrotitor în sufletele noastre pentru îndreptarea tuturor păturilor sociale pe calea concordiei, din care numai poate izvorî adevăratul bine obștesc. 
Să jurăm în fața spiritului acestui erou național că, în împrejurările grele, vom fi strîns uniți, avînd numai un singur gînd și o singură simțire: fericirea scumpei noastre patrii, pentru care sîntem gata a face orice sacrificii". 
REGELE FERDINAND l