Clopotarul dacilor 310


Ce este realitatea în care trăim și de ce multe experiențe pe care le trăim se repetă în timp? Trăim într-un spațiu limitat, unde Pămîntul îndeplinește rolul unei scene și, din această cauză, în afara ei nu mai vedem nimic? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.  
Realitatea voastră este pur și simplu un sistem informațional, ce implică creierul uman și conștiința proprie. Timpul și spațiul există în realitate, dar ca proprietăți ale minții. Cu cît stagnarea spirituală crește cu atît mai mult vă veți ancora în timp. Materia - cu toate proprietățile ei - este valabilă numai în spațiul în care trăiți. Desăvîrșirea începe atunci cînd ființa umană își schimbă algoritmii. În prezent, destinul vostru este legat de sistemul informațional al mentalului de a trăi și a muri în spațiu și timp. Prin schimbarea algoritmilor în direcție multifuncțională ființa umană ar elibera conștiința din capcana Pămîntului. Libera mișcare a conștiinței prin toate dimensiunile Universului ar dezlega sufletul de lanțurile corpului fizic. Tot ceea ce trăiți și experimentați este un ghem de informații plămădit de mintea voastră. Timpul este proiecția tuturor stărilor spațiale adică numai atît cît puteți cuprinde în dimensiunea pămîntului cu mintea voastră.
Viața pe care o trăiți este definită de logica unui spațiu temporar și limitat. Voi vă trăiți viața asemenea unui fluture care zboară de la un reflector la altul. Fiecare ființă este creatoare și își scrie propria poveste după care se derulează întreaga viață.
Sfatul nostru este să vă schimbați gîndirea și direcția destinului în afara Pămîntului. Este de dorit ca, în prima fază, să vă cunoașteți pe voi înșivă și atunci veți înțelege că Mama Geea este doar o rampă de unde vă luați zborul spre alte dimensiuni.

Alexandru Ștefan