Clopotarul dacilor - 41

                                              Mesaj pentru descălecători

Tot ceea ce se întîmplă și se va întîmpla pe Pămînt rămîne veșnic înscris în memoria planetei și a Universului. Aruncînd numai o simplă privire prin cartea mamei Geea se poate afla despre fiecare popor în parte - ce fapte bune sau rele a făcut și ce nivel de evoluție are. Dar, înainte de-a răsfoi Cartea Pămîntului, citește cartea vieții tale, cunoaște-te pe tine însuți și numai atunci o să-ți fie mai ușor să descoperi și alte dimensiuni.
Această informație a fost păstrată de către străbuni și destinată primilor descălecători, pentru ocrotirea și evoluția neamului solar:
Sînteți fiii și fiicele Marelui Soare, din care toată lumea s-a născut. Sînteți rădăcina acestei lumi, din care se va renaște omenirea. Pentru Alimoșii din Carpați: activați ritualul șarpelui și treceți prin pîntecele lui ca să învingeți frica și moartea; ieșiți prin curbura arcului carpat, descălecați și stați un an solar; taina este ascunsă în cuvîntul CAR-PAT; mesajul se află codat în catren; cine-l va înțelege va veni acolo unde-i este menirea.
Ora știe în car patul
O să fie cînd din nou
Ora va bate tot aici
O să vă-ntoarceți

La car navă o să-i zică
Alimoș e pe potică
Nouă luni mai ai de stat
Tot aici va fi schimbat

Zalmoxe o să-i găsească  
Pe cei cinci avînd în ceată
Fiecare cite 125
Regăsiți-vă, uniți-vă

Și arătați-le calea
Celor care vă urmează
Se vor activa și ridica
25625

Totul se va transforma
În folosul omului
Rîvnește și cîndva
Vei reuși și tu.
                                        Alexandru Ștefan