Clopotarul dacilor 249
Cu toate că noi, oamenii, semănăm foarte mult unul cu altul, constatăm, de la o zi la alta, că fiecare este unic în acest spațiu temporar. Ființa umană simte și are trăirile persoanle pe care le înregistrează sufletul. Dar, pînă în prezent, nu cunoaștem unde sălășluiește esența sufletului, în corpul fizic. Nu știm ce face în acele 40 de zile care îi sînt acordate pentru a mai sta pe Pămînt și care sînt treptele de plecare din acest spațiu. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Esența sufletului este o părticică din Conștiința Creatorului. Această scînteie Divină este ca o albină Dumnezeiască ce aduce în Cer experiențele tuturor ființelor care nu au dobîndit nemurirea. De fiecare dată cînd adormiți voi învățați,de fapt, cum să muriți, iar moartea în sine este doar o trecere într-un spațiu mai fin decît materia. Esența sufletului sălășluiește, pînă la vîrsta de 7 ani, în glanda pineală, apoi se mută în inima omului, iar ieșirea din corp o face cu ajutorul sîngelui, spre cap. Dacă, din cauza unui accident sau a unei boli, sufletul părăsește corpul fizic, interesul față de corpul părăsit nu durează mai mult de 7 minute. Alte 4 minute, pacientul încearcă să comunice cu medicii care se străduiesc să-l readucă la viață. Cu cît timpul se scurge, cu atît mai slabe sînt șansele de-a se reîntoarce în corpul fizic deoarece sufletul experimentează libertatea totală.
Vreți să spuneți că, de fapt, corpul fizic este ca un fel de închisoare pentru suflet?
Adevărata eliberare este numai atunci cînd sufletul își termină cu succes misiunea cu care a venit pe Pămînt. Dacă este o evadare din corp, cu siguranță sufletul va fi readus la o altă întrupare ca să-și termine lecțiile nefăcute.
Am întîlnit mulți oameni care au trecut prin moarte clinică; viața lor s-a schimbat la 180 de grade. Ne puteți spune ceva mai mult despre acest fenomen?
Oamenii care se află în moarte clinică trebuie ținuți trei zile sub observație fiindcă sufletul lor nu iese din corpul fizic, ci se oprește la hotarul morții – între starea de somn și veghe. Ar fi de dorit ca acestor oameni să nu li se facă autopsia preț de trei zile căci pot reveni la viață.
Mulți dintre oamenii care își înlocuiesc organe bolnave cu unele de la persoane decedate vorbesc despre schimbări de comportament. Este adevărat?
Odată cu organul străin vine și ADN-ul lui. Cu siguranță, celulele noi pot să le înlocuiasă și să le domine pe cele îmbătrînite și astfel, personalitatea donatorului poate prevala.
Cum putem observa traiectoria unui suflet dintr-o viață în alta?
Arborele genealogic este primul pas în această direcție. Pasul doi constă în observarea și notarea semnelor de pe corpul celor al căror destin vreți să îl vegheați și, la orice naștere, verificați semnele copilului și veți avea răspunsul.
Sufletul este o esență care are greutate?
Conștiința nu poate fi măsurată, dar învelișul în care sălășluiește esența Divină are greutate. Tot în acest înveliș este stocată memoria vieților pămîntești.
Cel mai important lucru este ca voi să evoluați pentru a ieși din roata vieții și a morții căci numai prin muncă susținută găsiți calea nemuririi.

Alexandru Ștefan