Clopotarul dacilor 248

     
  Intrăm, cu ajutorul timpului comptrimat, în anul 2015 și nu cunoaștem mare lucru despre ceea ce ne așteaptă în această zbuciumată perioadă de timp. Așa că, mai bine mă concentrez, în meditația mea, spre prietenii mei din Civilizația Vodă, cu următoarele întrebări:
Unde au dispărut oamenii cu har care cunoșteau și preziceau viitorul?
Cîndva, omenirea a deținut cîrma întregului Univers. Dorind o schimbare în Cer, fiii Creatorului s-au revoltat împotriva Tatălui Ceresc, convinși fiind că pot construi o lume nouă. Cunoscînd în întregime Creația Divină, au coborît 200 dintre cei revoltați și s-au căsătorit cu femei pămîntene, pentru a forma un om nou și un pămînt nou. Pămîntul și omenirea au evoluat foarte mult pînă cînd fiii au început reformarea întregului Univers pentru a prelua puterea. Din păcate, neascultarea are întotdeauna un final tragic și întregul Pămînt și fiii coborîți din Cer au avut parte de un mare potop. Fiind nemuritori, au rămas pe Pămînt,dar au intrat într-o stare de amnezie pînă la împlinirea vremii. Veniții de Sus au rămas tot fii de Dumnezeu, dar cu condiția să-și trezească  singuri, prin muncă susținută, calitățile deținute cîndva. Există și astăzi oameni care dețin pe corp semne speciale – reprezentarea Ursei Mari - și ei sînt fii de Dumnezeu, dar nu sînt conștienți de acest lucru. Acești oameni trebuie depistați de la naștere și încurajați să-și trezească memoria primordială. O entitate cu astfel de semne poate accesa memoria matricei universale pentru a ușura destinul întregii omeniri.
Noi, trăitorii acestui pămînt, am avut vreodată liniște, de la începutul Creației sau Pămîntul este doar un poligon unde ființele umane mai avansate din Univers fac experimente pe noi?
Pămîntul este o planetă cu caracter primordial, care a trecut prin diferite faze critice, dar a rămas intactă, exact așa cum a creat-o Dumnezeu. Din ceea ce cunoaștem noi, ca civilizație umană, din acești fii veniți de Sus s-au născut multe lumini adevărate, care încearcă astăzi să vă vină în ajutor. Dacă pămîntenii vor găsi 7 dintre cei veniți cîndva și vor fi capabili să le trezească dumnezeirea, destinul vostru se va schimba la 180 de grade. Planeta Pămînt dispune, în prezent, de liniște și stabilitate fiindcă sub apele ei trăim noi, dar și alte civilizații mult mai avansate decît voi. Dacă reușiți să depistați un nemuritor, ajutați-l să se trezească ca să schimbe destinul omenirii printr-o prezicere codată. Previziunea nu trebuie să fie fatalistă căci nemuritorii au acces la banca de date a matricei universale. În astfel de cazuri, prezicerea poate fi introdusă în banca de date a Universului și, pentru trăitorii Pămăntului, poate deveni un ghid de care se folosește omenirea adică o realitate. Dacă este vreun nemuritor treaz și ne aude: dacă faci o previziune pentru Pămînt trebuie să o codezi pentru ca mersul pentru Pămînt și omenire să fie pozitiv și constructiv. Eliberînd Pămîntul și omenirea din haos, veți găsi și voi mai ușor drumul spre casă. Noi credem că anul acesta va fi, pentru planetă și oameni, un an de împăcare, prosperitate și întoarcere spre origini. Vă îndemn pe toți să credeți că așa va fi și vă veți convinge că așa este.

Alexandru Ștefan