Clopotarul dacilor 289

                       
         Ne naștem și murim în timp, dar nimeni nu știe ce este timpul și de ce el există. Unii îmbătrînesc mai repede decît alții. Înseamnă că timpul se scurge diferit? Cu aceste întrebări și frămîntări mă adresez, îm meditația mea, către voi, prietenii mei din Civilizația Vodă.
         Cînd veți ieși din sclavia timpului veți descoperi că răul care vă domină a dispărut. Am mai discutat despre faptul că ființa umană este creată din două începuturi – perfecțiune și haos. Dacă aveți impresia că timpul în care trăiți se scurge numai într-o singură direcție – către viitor – cu siguranță, vă aflați în haos. Fiecare planetă are două tipuri de rotații – spre trecut și spre viitor. Mergînd spre Alfa, găsiți perfecțiunea; în viitor vă găsiți doar moartea.
         Să înțeleg că ne îndemnați să trăim în trecut?
Nu există timp dar, dacă voi credeți în timp, planeta se conformează și se rotește după cum credeți voi. Din această cauză îmbătrîniți și muriți cu fizicul. Există numai ACUM, ieri și mîine sînt niște viruși în mintea voastră. Odată cu natura a fost creată și lumea perfectă care, într-un fel sau altul, s-a păstrat în memoria sufletului vostru. Nedesăvîrșirea voastră v-a adus în această nișă. Trăind în perfecțiune, ați vrut să cunoașteți și partea haosului din care ați fost creați.
Cum putem ieși din această capcană?
Dacă veți conștientiza că acest viitor, spre care mergeți cu atîta hotărîre, este o groapă comună a întregii omeniri, Pămîntul – treptat – își va încetini rotația și își va schimba direcția. Aceste două începuturi i s-au dat ființei umane pentru a se cunoaște mai bine și totodată pentru a ieși din roata nașterii și a morții.
Se termină și anul 2015. Ce ne așteaptă în 2016?
Este trecerea din întuneric spre lumină. La această trecere, mulți se vor împiedica și nu vor găsi ieșirea. Pentru multe state, Siria va fi un punct de poticnire și, dacă va cădea, se va dezechilibra toată Europa. Rusia este singura țară care realizează consecințele acestui dezastru. O epocă frumoasă va începe, dar numai cu oameni care gîndesc pozitiv și creativ. România se află între două  focare și, dacă va adopta poziția de neutralitate, va trece cu bine peste tot. Anul 2016 este decisiv. Lumea trebuie să devină mai înțeleaptă.
Ce este fericirea și de ce unor oameni fericiți li se ia și puținul pe care îl au?
Fericirea este legată de calea împlinirii către desăvîrșire. Esența pe care o considerați voi fericire este legată în totalitate de materie. Ființei umane i se crează toate condițiile pentru a păși pe calea regăsirii sinelui. Stagnarea se transformă într-o veșnică nemulțumire și majoritatea celor care mimează fericrea o pierd, la un moment dat. Doi oameni pot trăi împăcați, căutînd fericirea, dacă au aceleași aspirații. Dacă ți s-au creat toate condițiile lîngă un suflet cu care trăiești, iar gîndul și inima îți sînt în alt loc, nu vei avea parte nici de una nici de alta.
Sfatul nostru este să găsiți fericirea în simplitatea lucrurilor care vă înconjoară. Împlinirea sufletească înseamnă regăsirea sinelui.

Alexandru Ștefan