Clopotarul dacilor 317


         Străbunii noștri pelasgi ne-au lăsat un șirag de obiceiuri și tradiții naționale ce au devenit, cu timpul, universale. Treptat, au fost conservate și adoptate de către toate popoarele lumii și, indiferent cine se consideră stăpînul lor, la noi s-au păstrat în forma autentică.
Din legendele străbunilor aflăm că, după moarte, fiecare suflet trecea prin poarta de fier și intra în Marea Casă a Celor Doi. Trecînd pe la Tatăl Cer și Mama Pămînt, fiecare suflet își primea plata: pentru faptele bune trecea Dunărea în lumea zeilor, iar pentru faptele rele era întors înapoi, în lume. De pe tărîmul zeilor a fost trimisă o entitate din IO căreia i s-a dat puterea de-a rupe echilibrul din cerc pentru a se naște manifestarea. Ulterior, domnitorii care au moștenit această suveranitate de taină au purtat titlul secret – IO. O entitate din IO era cunoscătoare a trei părți ale științei sacre, dedicate ființelor de pe Terra. Trecînd prin aceste trei dimensiuni de cunoaștere ale Pămîntului, ființa umană poate accesa cunoașterea a patra, din care emană celelalte trei.
Munții Carpați reprezintă casa lui Zalmoxe, unde cerul și pămîntul și-au împletit cununa, dînd naștere lumii materiale de care noi, urmașii lui, trebuie să ne mîndrim. Zalmoxe ne-a adus informația despre un Dumnezeu unic și, păstrînd-o în suflet, poate că, la un moment dat, vom începe să ne căutăm rădăcinile. În dimensiunea Pămîntului, știința sacră este legată de lumea materială, morală și spirituală și, trecînd cu bine aceste facultăți, vi se vor încredința cheile multor porți ale cunoașterii secrete.
Cîndva, oamenii au vrut să-i întindă o capcană entității din IO sosită recent pe Pămînt. S-au adunat în fața palatului avînd fiecare cîte o pasăre în mînă și au întrebat dacă pasărea (pe care o țineau la spate) este vie sau moartă. Dacă răspunsul era că este vie, ei sugrumau pasărea, lansînd acuzația de fals. Entitatea din IO le-a spus oamenilor doar ctîteva cuvinte: din acest moment, toată puterea se află în mîinile voastre. Apoi a plecat.

Alexandru Ștefan