Clopotarul dacilor - 35

      În arborele genealogic al poporului găsești dumnezeirea

Legea a 12-a a lui Zalmoxe ne spune: cunoaște-ți și construiește-ți arborele genealogic, pentru ca sufletul să nu rătăcească prin familii străine.  
Hora străbunilor simbolizează sfîrșitul unui ciclu și unitatea unui neam. Cele mai grave infecții legate de arborele genealogic sînt aduse de popoarele străine. Dacă o fată se căsătorește cu un străin, călcînd în picioare tradițiile neamului și convertindu-se în totalitate la religia soțului, se va îndepărta, cu timpul, de arborele său genealogic și va aduce pe lume numai suflete din linia bărbatului. Toate cunoștințele referitoare la desăvîrșirea sufletului sînt stocate în arborele genealogic al poporului din care faci parte. Accesul la acest tezaur strămoșesc este posibil atunci cînd se aduc pe lume copii desăvîrșiți.
Spre sfîrșitul eonului – înainte de trecere – strămoșii noștri zămisleau copii, pentru ca aceștia, încă din pîntece, să transmită informații legate de alinierea planetelor. Femeile care sînt însărcinate în perioada 2011-2012 trebuie să le spună pruncilor din pîntece că timpul acumulării experienței pămîntești se apropie de sfîrșit și să-i învețe să se concentreze, pentru a trăi într-o lume nouă. Arătați-le Ursa Mare și Ursa Mică, iar ei își vor găsi calea. La întrebările voastre interioare, la care nu aveți răspuns, vă vor  răspunde copiii, prin bătăile din pîntece. O bătaie înseamnă că vrea să-i transmită mamei să fie mai curajoasă și, în acest  caz, ea trebuie să învingă frica, căci poate infecta copilul. Două bătăi înseamnă că mergi într-o direcție bună, dar are nevoie de mai multe vitamine, pentru a-și construi un corp sănătos și perfect. Trei bătăi înseamnă că vrea să-i vorbești despre calitățile tatălui și vrea să știe dacă a fost conceput prin iubire. Patru bătăi – vrea să cunoască natura și taina mirosului. Mai multe bătăi – vrea să cunoască ritmul, prin muzica populară; sunetul, prin cîntece și povești; vibrația, prin creația ta.
Străbunii spuneau că este ușor să faci copii, dar este greu să faci din ei oameni. Avem, cu toții, un rol important în trezirea unui suflet către desăvîrșire. Cînd întîlniți o femeie însărcinată, bucurați-vă și transmite-ți un gînd bun copilului pe care-l poartă în pîntece, salutîndu-l în taină. Pîntecele mamei este un microcosmos minunat unde se pot îndrepta multe greșeli și devieri ale destinului, ce încurcă buna funcționare a arborelui genealogic. Cu cît un arbore genealogic naște mai mulți inițiați, cu atît mai sus se ridică energetic, în ierarhia Divină. Oamenii sînt preocupați mai mult de menținerea rasei animalice decît de îmbogățirea arborelui genealogic cu suflete pure. Strămoșii noștri – dacii – nu permiteau căsătoriile cu o energie mai joasă, fiindcă exista pericolul ca tot neamul dintr-un arbore genealogic să se prăbușească. Acum, puțini știu de unde vin și cine sînt. Dacă se mai găsește printre voi un suflet iluminat, ocrotiți-l ca pe ochii din cap căci, la vremuri grele, va deveni un colac de salvare.
Toți cei care simt și se pregătesc de o schimbare spirituală au nevoie să formeze un cerc energetic din care să facă parte cel puțin patru suflete, unde se poate așeza cuvîntul. Pentru ca rugăciunea cercului să ajungă la destinație, cuvîntul trebuie însoțit de sunetul unui clopoțel. Mulți își doresc desăvîrșirea, dar nu știu de la ce și cum să înceapă. Sfatul meu este să începeți să comunicați – în timpul meditației – cu străbunii voștri și, cu siguranță, veți primi ajutor. Cînd omenirea va atinge apogeul și va ajunge la șapte miliarde de locuitori, puterile naturii vor ajuta Pămîntul să se elibereze de arborii care nu rodesc.
 Din mesajul unui inițiat: cei care au crescut spiritual și au avut fericirea să cunoască învățăturile lui Zalmoxe vor găsi trecerea, care se află la altitudinea de 1100 LL. LIBER LĂTURAȘ – așa se vor numi acei care vor fi acceptați în această dimensiune. Urcînd pe munte, dacii se dezlegau, treptat, de materie pentru a putea păși ușor spre împlinire. Ne apropiem – încet, dar sigur – de un eveniment important pentru desăvîrșirea sufletului și sper că arborele genealogic al poporului nostru va avea o roadă bună, pentru a trezi dumnezeirea din noi.
Alexandru Ștefan