Clopotarul dacilor 159

Ora 7.30 – ora României. Mă adresez, în meditația mea, către Civilizația Vodă, cu următoarele întrebări:
Zeii care au trăit printre noi și au guvernat Pămîntul erau ființe pămîntești sau extraterestre?
Pămîntul și omenirea au evoluat după ideile și reformele aduse de Sus. Zeii antici sînt părinții voștri primordiali, care s-au întors pe Pămînt de pe alte planete.
Dacă purtăm în sînge ADN-ul unei mari civilizații din Univers, de ce, prin comparație, sîntem atît de înapoiați?
Voi stagnați deoarece ați primit totul deja rumegat adică fără să depuneți efort. Acum, sînteți lăsați singuri ca să găsiți o ieșire din acest impas spiritual și ecologic. Unii dintre iluminații care au venit împreună cu zeii, din alte galaxii, au rămas pe Pămînt pînă la împlinirea timpului ca să împlinească voia lor. Ei sînt convinși că zeii care au promis că se vor întoarce se vor ține de cuvînt.
De ce zeii aveau capacități paranormale și noi, pămîntenii, nu avem?
Dacă observați cu atenție vechile descrieri ale zeilor veți vedea că fiecare purta o armă sofisticată. De exemplu, Poseidon nu lăsa nici o clipă tridentul din mînă căci, fără el, ar fi fost un simplu om.
Cînd s-a produs ruptura dintre noi și zei?
Voi sînteți din rădăcina Divină, unii dintre voi s-au ridicat și trăiesc în alte dimensiuni. Dacă voi îi numiți zei sau dumnezei este alegerea voastră. Pămîntul este considerat locul unde însuși Duhul Suprem a început ridicarea sa în spațiu, ca putere. Zeii care se nasc pe Pămînt și se ridică din mijlocul vostru sînt mai avansați spiritual decît acei ce vă aduc ideile din alte dimensiuni. Mulți dintre acești manageri trec benevol prin experiența Pămîntului, care le este de mare folos.
Să înțeleg că Pămîntul este o școală pe care nimeni nu o poate evita?
Exact. Fără această facultate pămîntească entitățile înalte nu pot deține un post înalt în ierarhiile cerești, este ca un fel de doctorat.  
De ce civilizația umană trăiește în permanență cu frica unui potop?
Fără ajutorul de Sus ar fi imposibil să trăiți atîta timp pe Pămînt. Pămîntul are propriile stări prin care își schimbă aura și forma. La momente grele, primiți întotdeauna ajutor de la civilizațiile mai avansate.
La ce să ne așteptăm în anul 2013?
Acest an este numit, în spațiu, anul Pămîntului, vor fi mari schimbări climaterice. Odată cu schimbarea aurei Pămîntului se va transforma și ființa umană. Acum, omul se află în fața unei radiografii de care nu se poate ascunde. Din Cer vor coborî raze de lumină ce vor ilumina spiritual toată omenirea. Este timpul cînd sufletul trebuie să triumfe asupra egoului fals. Anul 2013 este un început fără de sfîrșit pentru călătoria sufletului în Univers.
Alexandru Ștefan