Clopotarul dacilor 222

            

        După o serie de întîmplări și călătorii în timp, am adunat mai multe întrebări la care nu am răspunsuri. Deoarece nu am prea multe opțiuni, m-am adresat din nou prietenilor din Civilizația Vodă, rugîndu-i să-mi răspundă la întrebările și frămîntările ce mă urmăresc.
        Dacă noi sîntem ultima civilizație din cele șapte menite să trăiască pe Pămînt, care este misiunea actualei civilizații?
Toate civilizațiile care au trăit pe Pămînt au ajuns într-un punct mort din cauza creaturilor monstruoase pe care le-au creat cu ajutorul ingineriei genetice. Actuala civilizație merge în aceeași direcție și, dacă nu vă opriți la timp, veți cădea prizonieri în propria creație. Egiptenii au fost preveniți, de către iluminații lor, dar era prea tîrziu pentru a-i opri  pe monștrii creați de om. Au decis să-i ucidă și să le distrugă oasele pentru a nu putea reveni în acest spațiu și de aceea le-au îngropat sub niște plăci foarte grele. Sfinxul pe care îl admirați astăzi este un avertisment către civilizația voastră – să nu faceți aceeași greșeală. Toate civilizațiile din trecut au fost tentate să creeze un individ – situat între om și animal – pentru a le sluji. Aceste creaturi au început să gîndescă  și să simtă asemenea ființei umane, avînd, însă, două tipuri de ADN amestecate. Magnetismul animalic și calitățile căpătate din amestecul ADN-ului uman le-a dat dreptul la viață. Toate civilizațiile din trecut i-au ignorat și respins, dar, în Univers, dreptatea este aceeași pentru toți. Dumnezeu v-a creat, dar nu v-a făcut sclavi. Deci, Universul le-a acordat un spațiu paralel cu al vostru, în care civilizațiile obraznice le-au devenit sclavi.
Dacă noi nu am trecut de linia roșie, ce putem face pentru a nu avea soarta civilizațiilor anterioare?
În primul rînd, tot ceea ce faceți pe Pămînt trebuie să fie în concordanță cu Creația Divină. Dacă vă doriți cu adevărat să treceți în eternitate, memoria și ADN-ul vostru pot fi implantate în copaci. Cu  ajutorul copacilor, puteți reveni pe Pămînt oricînd doriți. Copacul – din punc de vedere genetic și energetic - este cel mai aproape de om, îndreptați-vă capacitățile și vă veți convinge că v-am spus adevărul. Cum altoiți un pom fructifer, la fel se poate introduce în măduva copacului ADN-ul uman. Chiar dacă ființa umană moare, copacul îi transmite sufletului – în dimensiunea în care se află – toate informațiile de pe Pămînt. Pentru sufletele care se rătăcesc printre vămi, copacul îndeplinește rolul unui GPS.
        De ce atît de puține suflete pot avea acces la aceste minunate informații?
Fiecare ființă umană care deține suflet și nu este atinsă de afecțiunile egoului fals poate avea acces la informațiile din memoria universală a Cosmosului. Arborele genealogic este cea mai mare bancă de date a sufletului, care poate fi implantată genetic în memoria copacului. Nu modificați pe Pămînt ceea ce a făcut Dumnezeu, îmbunătățiți, prin desăvîrșire, Creația. Un stil pur de viață vă poate ridica la un alt nivel, în care se află portalurile către alte lumi. În locurile neaccesibile nu se poate ajunge doar privind spre Cer. Într-o singură viață, sufletul trebuie să cunoască bine ce scopuri și dorințe își pune în față, altfel va trece dintr-o viață în alta și nimic nu va putea îndeplini.
Natura vă poate ghida către alte dimensiuni, trebuie doar să o simțiți cu tot sufletul și, cu siguranță, vă va răspunde în mod necondiționat.

Alexandru Ștefan