Clopotarul dacilor 226Toată lumea își dorește să trăiască mult și bine, dar nimeni nu se întreabă de ce ființa umană tinde să trăiască, dacă nu veșnic, măcar o sută de ani. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
O viață lungă se dobîndește prin muncă și efort susținut. Sufletului i se acordă o posibilitate mai mare pentru a-și îndrepta greșelile din viețile anterioare. Oamenii vin la întrupare pe Pămînt în grupuri mici, pentu a-și atinge cu eficiență mai mare scopul sufletului. Entitățile cu carismă pot fi o binecuvîntare pentru ființele care nu sînt foarte norocoase. Golul pe care îl au în aura lor poate fi împlinit de către entitatea ce are aura și energia ziditoare puternică. Mulți nu înnțeleg și nu pot descifra cauza atunci cînd viața lor se schimbă la 180 de grade spre rău. Ei s-au deconectat, în mod inconștient, de la sursa care îi ajuta să evolueze fără a înfrunta greutăți în viață.
Vreți să spuneți că noi depindem energetic unul de altul?
Toate sufletele sînt independente, dar posibilitatea de-a evolua este mai mare atunci cînd printre voi trăiește o entitate liberă de roata vieții și a morții. Acești oameni nu sînt ancorați în acumulări materiale și sînt folosiți ca talisman fără ca ei să-și dea  seama de acest lucru. Oamenii care n-au atins conștiința iluminării și persisită pe drumul materiei vor fi lipsiți, de la un anumit moment, de această entitate-talisman și vor fi lăsați să-și înfrunte singuri greutățile destinului.
Care sînt greșelile ce dezbină entitățile înalte și ființele simple?
O entitate înaltă privește lucrurile fără să le grăbească, dar nu este nici prea înceată sau răbdătoare. Ființelor care nu cunosc măsura bunului-simț trebuie să li se impună o limită. Entitățile ce trăiesc printre oamenii simpli trebuie să cunoască aceste pericole, în caz contrar vor fi doborîte de ura și invidia acestora. Sufletul este un ochi ce nu doarme niciodată, se închide numai atunci cînd greșește drumul. Ridicarea din haos se face prin desăvîrșire, dar, necunoscînd realitățile vieții, apare răul, care este greu de stăpînit.
De ce, în ultimul timp, se întîmplă atîtea catastrofe aviatice?
Fierul, ca și focul, a fost adus de către zei, ca dar din partea Creatorului, dar oamenii l-au transformat în bombe. Sufletele moarte, care au suferit din cauza războaielor, au emanat în spațiu o energie ce slăbește și dizolvă fierul. Specialiștii voștri trebuie să studieze acest fenomen căci, în viitorul apropiat, va crește numărul accidentelor aviatice.
De ce unele ființe luminoase își pierd, uneori, harul?
Devierea de la destin și căutarea peste măsură a bogățiilor materiale poate bloca meridianele prin care se exprimă harul. Există țări și locuri pe care ființele cu har nu ar trebui să le viziteze căci este pericolul de-a le fi furat harul. Popoarele cotropitoare fură, de obicei, cu ușurință harul, așa că este bine să stați departe de acești pirați ai Cosmosului. Trebuie să existe în sufletul vostru un adăpost de unde răsare Lumina, altfel nu veți putea ține la distanță oamenii întunericului.

Alexandru Ștefan