Clopotarul dacilor 292Trăim în acest spațiu de atîta timp și nu știm aproape nimic despre structura Pămăntului. Ar fi bine ca noi, pămîntenii, să înființăm o instituție unde să se studieze aceste aspecte. Dar, din păcate, noi considerăm că sîntem singurii stăpîni ai acestui tărîm și ne ținem cu mîinile de ceva ce nu ne aparține. Teama că ar mai fi cineva – în afară de noi - în această dimensiune ne ține priponiți și ne împiedică să pășim înainte pe calea evoluției. Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă:
Din materialele precedente, am înțeles că civilizația voastră se află în subteran, în centrul Pămîntului. Pînă la voi există și alte civilizații, care locuiesc în interiorul Pămîntului?
În paralel cu dimensiunea voastră, sub pămînt trăiesc multe civilizații, cum ar fi: gnomii, ciclopii, sirenele etc. Sînteți singurii care trăiesc la suprafața Pămîntului pînă cînd veți atinge prima fază de evoluție. Cei care au trecut în subteran sînt mult mai evoluați decît voi și, prin faptele lor bune, vă ușurează calea spre desăvîrșire.
Vreți să spuneți că noi, cei de la suprafața Pămîntului, sîntem cei mai primitivi din Univers?
Toți cei din Univers au trecut prin această școală. Datoria voastră este să nu puneți la îndoială căile orânduite de către Creator, ci să evoluați spiritual.
După cum se vede, noi dezechilibrăm sistemul ecologic și nu evoluăm spiritual...în fond, noi sîntem de folos cu ceva Universului?
În Creație, totul are un sens. Voi, cei ce sînteți la început de drum, produceți energie pentru a se menține constantă clima din interiorul Pămîntului. Această energie este stocată cu ajutorul OZN-urilor din civilizațiile paralele, apoi este adusă în subteran și arsă prin intermediul vulcanilor.
Vreți să spuneți că noi îndeplinim rolul unor cărăuși de lemne pentru soba voastră din interiorul Pămîntului?
Dacă această energie nu ar fi adusă și arsă aici, în subteran, voi v-ați fi înecat în ea. 90% dintre ființele umane produc această energie prin emoții negative. Dacă ați fost atenți, ați observat deja că, înainte de producerea unor mari dezastre naturale, în dimensiunea voastră devin vizibile OZN-uri, iar rolul lor este să preia din surplusurile de energie. Comparativ cu alte civilizații ce au trăit cîndva pe Pămînt, această energie este de 40 de ori mai mare. Așadar, dacă nu încetați să emiteți energie negativă, magma vulcanilor din interiorul Pămîntului va ieși la suprafață.
Această energie se mărește și din cauza războaielor de pe Pămînt?
Oamenii nu dețin puterea să declanșeze războaie. În primă fază, conflictul izbucnește în altă zonă a Universului. Pămîntul este un ecou al conflictelor dintre diferite civilizații din Univers. Multe civilizații tind să guverneze oamenii de la suprafața Pămîntului. Acest lucru nu va permis niciodată și, după cum se vede, iar va fi un conflict între civilizații care, din păcate, vă va afecta și pe voi.
Cel de-al doilea război mondial nu a avut loc pe Pămînt, ci a fost o reflectare a unui conflict petrecut în altă parte a Universului?
Da, așa este. Civilizația care a ajutat Rusia s-a luptat inițial cu cei care au declanșat războiul în Univers, apoi, victoria a venit și pe Pămînt.
Noi, cei din dimensiunea Pămîntului, putem contribui cumva ca acest conflict să nu se producă?
Dacă 30% dintre pămînteni și-ar controla centrul emoțional timp de trei zile, cei răi din Univers nu ar primi nici un fel de ajutor. Erupțiile vulcanice sînt o sursă importantă de energie pentru ei, deci, veți fi de ajutor dacă nu veți emite energie negativă. Oamenii care și-au echilibrat centrul emoțional și nu mai emit energii negative pot avea acces liber în dimensiunile paralele.
Sfatul nostru este ca, indiferent ce se petrece în Univers, să vă continuați drumul către Lumină căci ea reprezintă pacea și iubirea.

Alexandru Ștefan