Clopotarul dacilor 295

         La o analiză atentă, putem constata că mintea noastră judecă, gîndește după cum îi dictează informațiile primite de la TV sau de pe internet. În această avalanșă de informații, creierul omului nu mai deosebește adevărul de ceea ce este fals. Sîntem educați și învățați de mici cum să ne construim o familie, cum să avem copii, cum să-i educăm...dar, cînd ne ciocnim de realitate, toate sfaturile devin egale cu zero. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă:
         Cum ar fi corect, în dimensiunea noastră, să ne zidim temelia vieții?
         În prima fază, trebuie să conștientizați că cineva a muncit foarte mult înaintea voastră fără a pretinde ceva. Încercați să intuiți valoarea și dimensiunea Lucrării voastre pe Pămînt, dar fără pretenții de la oamenii care încearcă să vă ajute. Mulți tineri trăiesc sub deviza: nimeni nu ne poate interzice să ne trăim viața așa cum vrem, liberi și  fericiți. Dacă libertatea și fericirea lor sînt legate de buzunarul părinților, momentul cînd se vor ciocni de realitatea vieții va fi foarte dur. Învățați copiii să muncească, altfel o să vă construiți o societate plină de paraziți, de consumatori.
         Acțiunea nu trebuie să fie îndreptată spre ridicarea în slăvi a egoului căci ființa umană se va ancora în primul succes și nu va mai evolua. Dar, nici munca nu trebuie să vă transforme în...lucraholici. În tot ceea ce faceți depuneți suflet pentru ca Lucrarea voastră să-i transforme pe cei ce o privesc. În tot ce faceți, scopul vostru să fie trezirea iubirii care separă Divinul de egoul fals. Toată traiectoria vieții trebuie să fie îndreptată spre trezirea conștiinței, a sufletului și a meridianelor corpului fizic căci el este satelitul și emițătorul ce ridică întregul eon la un nivel superior.
         Activarea și trezirea conștiinței se face cu ajutorul sunetului și a culorilor. Sufletul se va alinia deciziei interioare cu ajutorul ritmului constant, adică nu-ți dorești astăzi ceva și mîine - exact opusul. Numai atunci cînd conștiința, sufletul și corpul fizic se sincronizează cu sunetul, ritmul și vibrația, Întregului i se dezvăluie misiunea pe care o are pe Pămînt. De la ziua dezvăluirii, fiecare suflet devine responsabil de viața sa, de destinul său, pe care le îmbunătățește sau le îneacă în haos. Dezvăluirea reprezintă prima treaptă pentru cei ce caută desăvîrșirea și este prima binecuvîntare a celui ce pășește pe calea adevărului. Un inițiat face acest lucru discret, fără a trîmbița în stînga și-n dreapta, pentru a nu trezi egoul.
Concluzia noastră este: știm că tu cunoști de unde își strîng albinele nectarul; știm că ai citit toate cărțile despre înțelepciune din acest spațiu; știm că le știi pe toate; dar, știm și că tu nu te știi pe tine.

Alexandru Ștefan