Clopotarul dacilor 93


                                 
                         Capcana rațiunii 

În acest spațiu, sufletul petrece în rațiune cea mai mare parte a timpului. Rațiunea este prima scară care îl ajută pe om să treacă în irațional adică să pășească pe calea spirituală. Pășind pe calea desăvîrșirii, ființa umană trebuie să conștientizeze că tot ceea ce a dobîndit prin rațiune îi aparține ei, iar ceea ce este irațional sau, mai corect spus, spiritual îi aparține lui Dumnezeu.
Din inconștiență, omul vrea să ajungă în dimensiunea supremă a Creatorului cu cele raționale adică cu toate cele pămîntești. Omul nu înțelege că dorința și întrebarea lui sînt pur raționale, tocînd cu mintea răspunsurile care sînt primite din zona spirituală. Omul analizează cu rațiunea numai răspunsul, convins fiind că întrebarea lui a fost perfectă. Unii dintre voi vor spune că nu mai înțeleg nimic…de ce? Fiindcă în fața voastră stă rațiunea și, de fapt, ea este stăpîna tuturor acelora care încurcă valorile sufletului cu ale rațiunii. Dacă cineva zice: Doamne, eu vin spre Tine – trebuie să uite că a trăit aici, pe Pămînt. Nu-i corect să vii în altă dimensiune cu dorințele proprii căci treptat s-ar putea transforma și Cerul într-o dimensiune rațională. Nici măcar ceea ce este în materie nu este al nostru, dar vedeți că noi ne-am făcut stăpînii Pămîntului.
Dacă îți dorești cu adevărat să treci în dimensiunea Divină trebuie să conștientizezi că tot ceea ce este pămîntesc rămîne aici ca un material didactic pentru acei care vin să învețe în Școala-Pămînt. Acum, la împlinirea vremii, va începe cernerea. Aici sînt valabile cuvintele: dacă vezi că și mama ta este ancorată în rațiune, las-o aici, căci degeaba o cari în spate pînă la poarta Cerului…oricum va fi întoarsă înapoi.   
În Adevăr, toate lucrurile sînt simple. Nu îl macină nimic numai pe acel care nu are gînduri ascunse. Cînd întrebi cu rațiunea și nu primești un răspuns liniștitor pentru suflet, înseamnă că trebuie să uiți de acea întrebare. Despre oamenii care trăiesc în rațional nu există nici o informație în dimensiunea Cerului, așa că lasă-i în pace căci vor ajunge și ei cîndva, dacă se vor strădui și vor depune efort singuri.
Cuvîntul zeu înseamnă că acel care a primit acest titlu stăpînește eul prin Dumnezeu. Prin rațiune, se va convinge, în altă dimensiune, că tot ceea ce este Dumnezeiesc este mai presus decît ceea ce a dobîndit în materie.
Alexandru Ștefan