Clopotarul dacilor 94


                        


                          A TRĂI și A FI sînt dimensiuni diferite

 O parte dintre oameni, care trăiesc și gîndesc că vin aici, pe Pămînt, numai pentru o singură viață, sînt muritori și vor rămîne aici pînă cînd vor conștientiza că ei sînt din Eternitate. Sufletele care au ajuns la nivelul de A FI vor intra în Eternitate datorită evoluției spirituale. Ființa umană care a conștientizat că, în această dimensiune, a învățat tot ceea ce s-a putut învăța, se pregătește pentru a-l descoperi pe Măria Sa EU SÎNT.
        Treptat, omul trebuie să-și echilibreze toate dorințele, pentru a se debarasa de titlurile și nivelurile obținute în materie. Omul, în primul rînd, trebuie să devină un bun observator al naturii din care îi este alcătuit corpul fizic. Fiecare trebuie să înțeleagă și să învețe cum acționează natura din el, pentru a putea descoperi și lua sub control toate părțile bune și rele din interiorul său. Natura omului, odată luată sub observație de către suflet, își pierde controlul asupra întregului. În liniște, fără a judeca nedesăvîrșirea din tine, încearcă să vezi împletitura dintre lumină și întuneric. Te întrebi cum le poți defini? Foarte simplu – ideile luminoase nu urmăresc nimic personal și material, iar cele întunecate sînt pline de orgoliu și de vanitate și neapărat țin să demonstreze ceva, cuiva. Atunci cînd sufletul devine unicul proprietar al corpului fizic se văd lumina și blajinătatea din om. Ca un martor neutru, trebuie depistate și luate sub control inerția poftelor și a dorințelor fizice și gîndurile întunecate din ele.
Numai într-un  echilibru perfect puterile cosmice din om pot descîlci ghemul infecțiilor din interior. Cînd ființa umană cunoaște toate calitățile energiilor din natura sa, concentrează și aliniază energiile joase din interior spre zidire spirituală. Primul pas spre echilibrarea energiilor joase este disciplinarea minții. Treptat, acestea sînt dirijate de subconștient în inima omului, spre a fi transformate în idei și fapte concrete pentru ridicarea sufletului. După ce energiile animalice din corpul fizic sînt depistate, trebuie ținute sub control pînă cînd conștientizăm că nu depindem de ele. Cînd simțiți că aveți puterea de a vă abține de la dorințele care vă trag în jos, mintea nedesăvîrșită se transformă în minte iluminată. După iluminarea minții, omul nu va mai acționa la impulsul naturii din el. Cu timpul, întregul se va supune voinței de Sus, cunoscînd în profunzime esența eternă a sufletului. Numai din acest moment, ființa umană poate primi și înregistra mesajele primite de Sus deoarece natura și sufletul sînt în echilibru. Trebuie să atingem, cu toții, acest nivel spiritual, pentru a putea trezi cu adevărat Dumnezeirea din noi.
Cutremurul din Japonia, de acum un an de zile, a produs o fisură între plăcile tectonice ale Pămîntului de circa 400 de kilometri, care a înghițit o mare parte din măduva Pămîntului, micșorînd ziua cu încă 4 ore. Nu mai avem timp să așteptăm, trebuie să folosim fiecare secundă spre ridicarea sufletului. Oamenii, fiind atît de preocupați de materie și de aspectul fizic, nu vor observa niciodată semnele și nici dezechilibrul interior. Corpul fizic va fi exploatat la maximum, iar sufletul va fi lăsat de izbeliște. În astfel de situații, nici nu știi cum să-l ajuți pe om, fiindcă lui îi place să meargă în…nicăieri. Acești oameni sînt numiți în spațiu scîntei și ard într-o singură clipă fără a lăsa vreo urmă în spațiu.
Dacă vrei cu adevărat să devii o lumină, muncește!
Cît timp Universul ține ușa deschisă, fiecare mai are o șansă. Ca să nu rămîi o simplă scînteie, gîndește-te bine la ceea ce ai de făcut.
Alexandru Ștefan