Clopotarul dacilor 163        Cu cît mai mult caut și bat la ușa celor din Civilizația Vodă cu atît mai multe întrebări apar în meditațiile mele. Aș dori să aflu: ce rol îndeplinește Pămîntul în ierarhia cosmică a Universului?
Pămîntul este Școala unde sufletul învață abecedarul cosmic. Pe acest tărîm, Dumnezeu a făcut locaș pentru toată Creația Sa din Univers. Întregii suflări cu gîndire umană i s-a modificat genetica după chipul și esența Lui. Din acest loc a început iluminarea întregului Cosmos. Este singurul loc din Univers unde nu s-a schimbat nimic de la începutul Creației. Toți trec prin această școală și se ridică, prin iluminarea sufletului, în dimensiunile desăvîrșite ale Universului. În prezent, Pămîntului i s-a dat un alt statut, unde profesorii vor veni din alte dimensiuni ca să vă învețe tot ceea ce este necesar pentru a termina cu bine școala începută.
Să înțeleg că profesorii care au rămas pe Pămînt nu și-au îndeplinit misiunea?
Ei funcționează cum pot, dar nu sînt lăsați să-și facă datoria.
Cît timp a trecut de cînd noi nu mai învățăm nimic?
90 de procente din populația Pămîntului nu mai învață nimic cam de 3000 de ani, celelalte 10 procente au avut norocul de-a întîlni un învățător.
Ce se va întîmpla cu această lume, care nu și-a desăvîrșit sufletul?
Vor fi întorși înapoi ca să-și dea restanțele adică vor începe de acolo de unde au rămas cu 3000 de ani în urmă.
De ce nu ne-ați întors mai devreme și ați lăsat să treacă atîta timp?
 În timpul Școlii, nu are nimeni dreptul să intervină, calendarul maiaș indică sfîrșitul Școlii – nu al lumii – în anul 2012.
Cum își pot uni forțele acei care își doresc desăvîrșirea sufletului și pe ce temelie spirituală să o zidim?
Toată evoluția spirituală de pe tărîmul vostru s-a bazat pe cele șapte trepte cerești, care erau simbolizate prin șapte raze solare. În roata vieții era ascunsă și taina ieșirii din timp prin cifra 7. Dacă vă doriți să renașteți baza spirituală a poporului vostru construiți totul pe cifra 7 și cercetați amănunțit toate cele 7 straturi cerești, pe care voi le numiți: atmosferă, exosferă, inosferă, termosferă, mezosferă, stratosferă și troposferă.
Aceste straturi cerești ne ajută să dezbrăcăm hainele pămîntești? Ce importanță au ele pentru suflet?
Straturile cerești sînt strict legate de Ursa Mare și de cele 7 meridiane ale corpului uman care, la rîndul lor, activează corpurile subtile. Sînt treptele care-i permit sufletului uman să intre în Eternitate.
Concret, de la ce anume putem începe?
Vîrtejul care duce spre centrul Universului trebuie construit pe temelia unei entități în care aveți totală încredere. Toate cele Șapte Ceruri se pot atinge dacă aveți un îndrumător permanent care vă păzește de oglinzile iluziei.
Cum poate un inițiat să-și îndeplinească misiunea dacă fiecare se  consideră învățător?
Obrăznicia este o capcană mare pentru acei care deja se consideră desăvîrșiți. Dacă reușești să găsești un om divin, dintr-un milion de oameni, apoi să-l îndrepți către Ceruri, ți-ai îndeplinit misiunea. Dar, pentru a reuși aceasta, trebuie ca sufletul tău să fie în totalitate  deasupra celor lumești.  
Omenirea are vreo șansă să se desăvîrșească?
Am mai spus că 10 procente se află pe calea cea bună, restul oamenilor vor fi întorși înapoi prin cataclismele ce se vor produce în curînd.
Alexandru Ștefan