Clopotarul dacilor 195

Mă prind, adeseori, cu gîndul că tehnica ce ne înconjoară ne face neputincioși și dependenți. Nu m-aș mira dacă s-ar inventa un robot care să ne hrănească cu lingurița. Ca să ne apărăm nu mai facem sport sau efort fizic, pur și simplu inventăm un pistolet performant. Ca să nu întîrziem la serviciu ne suim în autoturism și ajungem la destinație. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum învățați voi copiii să se mențină în formă și să-și păstreze corpul nemuritor?
În primă fază, li se descoperă taina creierului divin, pe care voi îl numiți glanda pineală. Acest lucru trebuie să-l faceți pînă la vîrsta de șapte ani fiindcă vă aflați sub influența timpului. Atunci cînd omul nu are o căutare spirituală adevărată glanda pineală adoarme și se împietrește. Acest minunat dar divin, odată trezit, îi deschide ființei umane drumul către nemurire.
Există vreo programă specială de care ne putem folosi și noi, pămîntenii?
De glanda pineală se folosesc mai mult animalele decît oamenii. Acest al treilea ochi funcționează pe baza cîmpului electromagnetic al Pămîntului ce trezește intuiția. Dacă ați observat, înainte de cutemure, animalele prind vibrațiile electromagnetice ale Pămîntului și părăsesc locul cu două săptămîni înainte de producerea evenimentului. Voi infectați copiii cu frică din primii ani de școală și le spuneți că vor fi duși în iad și arși. Un copil îndoctrinat nu va face un pas fără îndrumător. Trebuie să învățați copiii ca, prin meditație, să-și trezească cele două părți de energie din interior. Prin meditație profundă se descoperă ritmul, sunetul și vibrația, care învață corpul fizic să-și mențină temperatura constantă indiferent de anotimp. Partea dreaptă a creierului este responsabilă de emoții și intuiție, iar partea stîngă – de bătrînețe, ritm și logică.
Este posibil ca omul să dobîndească fructul nemuririi pe Pămînt?
Toți regii de pe Pămînt au vrut să trăiască veșnic. Un elixir a cărui formulă conține aur, inimă de cerb, os de elefant, perle și safire poate doar să îmbunățească sănătatea omului, dar nu-l poate aduce la nivelul de nemuritor. Cîndva, omului i s-a destăinuit taina prelungirii vieții, iar această taină trăiește veșnic în apă și poartă numele de meduză. Cînd veți descoperi ce soluție elimină meduza pentru a se regenera veți putea trăi pînă la o mie de ani. Ființa care atinge nivelul nemuririi are liberul arbitru să trăiască oriunde dorește în Univers. Ființele nemuritoare revin pe Pămînt numai cînd au misiuni de îndeplinit.
Înțeleg că voi sînteți nemuritori, dar cum vă mențineți corpul fizic, în dimensiunea voastră?
Aici, îți răspundem la prima întrebare, legată de nivelul tehnic pe care îl avem și la ce anume este bun. Desigur, corpul fizic se menține prin mișcare, dar evoluția tehnică ne permite să menținem corpul nemuritor. Am inventat un mic robot – de mărimea unei pastile – care menține corpul într-o formă perfectă. În acest robot este introdus ADN-ul persoanei care îl deține și, prin intermediul acestui procedeu, sănătatea este menținută la un nivel ideal. Nu vorbim despre alte dimensiuni, ci numai despre cea în care trăim noi.
De ce nemuritorii nu pot trăi pe Pămînt?
Pe Pămînt se poate trăi și peste o mie de ani, dar planeta nu are capacitatea de a hrăni șapte miliarde de nemuritori. Ființa umană trebuie ca, prin intuiție, să descopere tehnicile de meditație care deschid drumul către Eternitate. Pămîntul este doar o școală unde există toate posibilitățile pentru a deveni nemuritor. Legile de pe Pămînt sînt construite pe temelia vicleșugului al cărui profesor este minciuna. Ca să fii primul în această facultate nu este nevoie de multă minte. Frica cu care sînteți infectați încă din pîntece este cea mai mare frînă și daună pentru suflet. Atunci cînd vei conștientiza că sufletul tău are nevoie de fericire vei căuta calea spre ieșire, prin desăvîrșire.

Alexandru Ștefan