Clopotarul dacilor 208


Pentru a merge în ritm cu Universul avem, cu siguranță, nevoie de mișcare și schimbare continuă. Am observat că nouă, românilor, ni se cer performanțe care mai mult ne înstrăinează de viață decît ne apropie de ea. Poate că, de-a lungul vremii, căutîndu-l pe Dumnezeu, am îngenunchiat instantaneu în fața intermediarului crezînd că informațiile pe care ni le-a adus sînt de Sus. Părerea mea este că nu trebuie să vă supuneți nimănui cu excepția Adevărului care trăiește în voi înșivă.
Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
De ce, în majoritatea cazurilor, acei care nu au nici o disciplină interioară sînt profesorii care ne învață cum să ne trăim viața?
Dacă în sufletul ființei umane, din cauza stagnării spirituale, apare un gol, va fi umplut cu nedesăvîrșirea din societatea în care trăiți. Energia grosieră pătrunde acolo unde este mai puțină lumină, este ca un vîrtej care acumulează praf pentru a lovi mai puternic. Ființa umană nu trebuie să abandoneze căutarea spirituală din cauza suferințelor. Prin suferință se întărește voința care îți dă aripi pentru a putea învinge și a zbura peste greutățile vieții. Creația se descoperă prin muncă, făurind pentru alții ceea ce-ți  lipsește ție.
De ce, după atîtea veacuri și atîtea experiențe neplăcute, nu putem supraviețui fără arme?
 Dacă totul pe Pămînt s-ar fi zidit pe o temelie bună nu ar fi nevoie de atîta stricăciune. Stagnarea spirituală conduce spre o sinucidere lentă și, dacă pe Pămînt nu se fac schimbări conform planului Divin, lumea se va autodistruge. În minciună se pot ascunde toate prostiile lumești, dar în fața Luminii nu poți sta și nu poți ascunde un suflet nevrednic. Voi trăiți în euri diferite, în mai multe dimensiuni paralele, este important ca, între aceste euri, să nu dați naștere egoului fals.
Pe Pămînt, experiența eului este diversă, de aceea este de dorit ca entitatea de pe Geea să preia conducerea și să ghideze întregul.
         De ce unele suflete sînt atît de supărăcioase și nu sînt capabile să ierte?
Iertarea este esența naturală a sufletului uman, neiertarea vine din tulburările interioare pe care omul nu le recunoaște ca fiind ale sale. Ființa umană judecă după timpul pierdut, îi auzi pe mulți spunînd că și-au irosit viața cu X sau Y. Dar, trebuie să știți că, în timpul pe care îl considerați irosit cu X sau Y erați la același nivel cu învinuitul. O familie se întemeiază pe același nivel energetic, păstrînd unda și diapazonul frecvenței și, imediat cum se pierde unda, ființele se rătăcesc și se despart.
Ce putem face pentru ca în societatea noastră să nu fie atît de multe divorțuri?
Dacă, în dimensiunea voastră, cuplurile s-ar forma pe baza iubirii, ar fi împreună vieți la rînd. Dezechilibrul energetic se produce înaintea căsniciei fiindcă aura corpului fizic este scăldată în diferite energii. Treptat, ființa umană devine ca un robot care are o singură necesitate – de a trăi sexual. După o serie de parteneri, ființa umană nu mai distinge energiile grosiere de cele fine.
Sfatul nostru este: pentru ca spațiul aurei voastre să nu fie deranjat de energiile seducătoare trebuie să știți cum să vă închideți cu ajutorul unui talisman. Păstrați-vă energia pură care risipește toate barierele, pentru a vă găsi sufletul pereche.

Alexandru Ștefan