Clopotarul dacilor 209


          Oricît de mult s-ar strădui ființa umană să înțeleagă și să descifreze mesajele din alte dimensiuni le va percepe întotdeauna după propriul nivel de evoluție. Căutarea spirituală nu este o performanță de specialitate, mulți au impresia că, dacă pot cîștiga bani, îl pot cîștiga și pe Dumnezeu. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Ce îl determină pe om să-L caute pe Dumnezeu?
Căutarea spirituală este introdusă în ADN-ul uman. Este foarte important ca cugetul să nu fie infectat cu frică. Dacă teama devine motorul credinței va predomina imaginația sucită, care învinge în totalitate curajul, ancorînd sufletul în neputință. Un suflet călit este acela care trece cu fruntea sus prin toate furtunile vieții, pășind neclintit spre Lumină.
Pe ce criterii se zidește civilizația voastră?
Noi excludem din viața noastră tot ceea ce este artificial, nu există lăudăroșenie sau cineva care să pretindă că ar fi altceva decît ceea ce este. Se face tot ceea ce este necesar pentru ca societatea să se oglindească în Adevăr, dacă cineva ar promova neadevărul nu ar putea trăi aici.
De unde s-a adus pe Pămînt atîta ieftineală? O mare parte a lumii se ferește de Adevăr...
Pe Pămînt există multe nivele și stiluri de viață, multe entități rătăcite se află acolo pentru a învăța ceea ce nu au reușit la momentul și timpul potrivit.
Vreți să spuneți că Pămîntul îndeplinește și rolul unei carantine pentru entitățile înalte?
Exact de aceea sînt atît de mari contrastele între oameni – unii pot avea un comportament animalic, alții – angelic. O entitate care vine cu o misiune specială pe Pămînt trebuie să știe că singura plată pe care o poate accepta de la sufletele ajutate este recunoștința.
Ce poți cere de la niște indivizi care știu mai mult să urască decît să iubească?
Aceasta este alegerea lor și e important ca tu să nu devii ca ei. Între rătăciți se va naște întotdeauna un zăpăcit care să-i reprezinte, fiindu-le conducător. Majoritatea oamenilor de pe Pămînt nu știu să se bucure pentru alții. Mulțumirea de sine conduce spre prăbușirea sufletului. Nu trebuie să ajuți pe cineva să ajungă mare pentru a te folosi de el, cea mai mare mulțumire este cea pe care nu o vede nimeni.
Deci, trebuie să înțeleg că Pămîntul este plin de contraste pentru a defini Adevărul?
Ar fi de dorit ca toate faptele oamenilor să aibă contur nemuritor, să nu fie făcute de mîntuială, pentru o singură zi. Într-o familie se pot întîlni doi oameni diferiți, ce să mai vorbim despre un stadion plin de oameni care susțin două echipe rivale – unii se bucură, alții plîng, important este să nu se urască. La noi, legile s-au scris numai atunci cînd au dispărut judecătorii. Păstrați întreaga viață inocența copilăriei voastre fiindcă fericirea se zămislește din zîmbet și suflet de copil. Viața nu dă nimic din veșnicia sa, îți dă numai un mic crîmpei din esența sa, pe împrumut, ca să dobîndești singur nemurirea. Un suflet mare este acel care știe să se facă mic, aplecîndu-se pentru a-i ridica pe cei căzuți. Cea mai mare suceală a minții din societatea voastră este atunci cînd unii devin prieteni pentru a face rău. Sfatul nostru este: chiar dacă aveți păreri diferite, păstrați prietenia, căci ea poate deschide multe porți ferecate.

Alexandru Ștefan