Clopotarul dacilor (4)


Moartea poate fi învinsă

Dacii, înaintaşii, noştri, nu au mers niciodată pe căi deja bătătorite de alte popoare. Străbunii ne-au transmis să mergem pe calea propriului destin şi atunci, dacă ne poticnim, să nu ne pară rău - căci este alegerea noastră - ci să ne ridicăm şi să mergem mai departe. Numai aşa vom reuşi cu adevărat.
Ajungînd acolo unde visau să ajungă strămoşii noştri, vei bucura şi vei reprezenta un neam întreg şi, prin Gloria fiecăruia dintre noi, ne vom putea ridica cu toţii din această cenuşă pămîntească, răsădind nemurirea pe acest pămînt.
Cînd au ajuns în Dacia “reformatorii”, oamenii de pe aceste meleaguri nu cunoşteau moartea. Veneticii, fiind muritori, i-au învăţat pe nemuritori să moară. Se spune că, atunci cînd cei veniţi să aducă “reformele” în Dacia au vrut să-i înveţe pe daci să nu fure, aceştia i-au întrebat: dar, ce înseamnă să furi? Pornind de la acestea, astăzi, s-a ajuns să se discute despre sex încă de la grădiniţă... Acum, la sfîrşitul şcolii pămînteşti, trebuie să conştientizăm că noi nu sîntem ca ei, căci, de fapt, ei ne-au arătat cum nu trebuie să fim.
Anul 2011 este important pentru fiecare suflet. Unii dintre voi ştiu deja că, adunînd ultimele două cifre ale anului naşterii cu vîrsta pe care o împliniţi în 2011 va rezulta numărul 111 – numărul celor trei: Soare-Lună-Om. Dacă sufletul nu are un plan de ieşire din acest spaţiu limitat, trebuie să-l construiască pînă la finele acestui an, căci nu în zadar se spune că porcul nu se îngraşă în ajun. Numărul 111 reprezintă şi numărătoarea inversă – mai sînt trei secunde pînă cînd vom ajunge în punctul zero. Sufletele care rezonează la această informaţie vor primi mesaje importante din Cosmos, în intervalul 1-21 martie. Din această primăvară, ne vom recunoaşte după aura care, la fiecare dintre voi, va creşte. Totul se află în interiorul vostru, trebuie doar să permiteţi să iasă la suprafaţă şi să se activeze.  Unii dintre voi se vor întreba cum anume se poate realiza acest lucru. Pildă: dacă nu ai nevoie de bani, nu-i scoţi de la bancomat. La fel se întîmplă şi cu informaţia din interiorul tău – nu se va activa dacă tu nu o cauţi, dacă nu ai nevoie de ea. Dacă nu te-ai gîndit niciodată să te desăvîrşeşti spiritual, această informaţie va rămîne în stare latentă. Ieşiţi din ghearele morţii, gîndiţi că, din acest moment, nu mai muriţi niciodată şi aşa va fi!  Murim numai cînd credem în moarte.    Alexandru Ştefan