Clopotarul dacilor (6)                             Dacii – popor nemuritor 

Dacia nu a fost cucerită niciodată. Invadată – da, dar nu cucerită. Acest pămînt a fost ocrotit de Dumnezeu şi păzit cu sfinţenie de către iniţiaţii Daciei. Poporul dac a dobîndit nemurirea prin desăvîrşire şi, fiind în fruntea popoarelor, nu putea fi cucerit. Ca să treacă prin ultima etapă a umilinţei, era necesar ca dacii să cedeze o parte din teritoriu şi din aurul pe care-l deţineau. O vorbă din străbuni spune că “dacă ai ajuns mare şi nu cunoşti căderea, nu poţi să te consideri împlinit”.
Cînd a fost primit Testamentul Dacilor de la Zalmoxe, s-a cedat o parte din Dacia şi s-a aruncat în calea romanilor aur – suficient ca să aibă de lucru timp de 132 de zile – pentru ca iniţiaţii să poată pleca din Dacia. Moartea lui Decebal a fost simulată, căci un nemuritor nu poate fi ucis. Traian a înţeles mesajul şi nu a mai înaintat pentru a ocupa întregul teritoriu al Daciei, căci dacii erau deja în toată lumea. În Testamentul Dacilor stă scris: “ei vor cotropi grădina, voi veţi cuceri lumea. Sămînţa nemuritoare va încolţi prin căderea lor”.
Înţelepţii Daciei trăiesc printre voi, timpul e aproape şi cei care îşi cunosc destinul se vor întîlni în curînd. Ritualurile Daciei au fost transmise numai prin viu grai şi le vor cunoaşte doar acei care vor fi pregătiţi pentru iniţiere.
Există numeroase persoane ce aduc în faţa semenilor informaţii primite din spaţiu dar, necunoscînd zonele dintre Ceruri, ei primesc informaţii din diferite ere, ce seamănă cu o împletitură a tuturor religiilor de pe Pămînt.
Noi, ca popor, nu am negat drumul şi calea altor popoare care tind spre desăvîrşire dar, la împlinirea vremii, fiecare popor se ridică numai prin propria experienţă. Nu-i putem copia pe alţi. Săpînd într-un loc unde nu este apă, poţi să mori de sete. Dacă, în interiorul nostru, s-a păstrat învăţătura lui Zalmoxe, nu o putem trezi primind informaţii din altă zonă. Pildă: dacă meditezi şi te adresezi strămoşilor incluzînd un cuvînt străin, pe care ei nu l-au cunoscut, nu te aştepta să primeşti un răspuns.
Am întîlnit persoane care i se adresează lui Zalmoxe cu rugămintea de-a li se deschide kundalini... Aşa cum există sateliţi diferiţi pentru telefoanele mobile, la fel se face şi conexiunea cu fiecare popor – prin vibraţii şi unde diferite. Prin devierea de la unda lui Zalmoxe, mulţi s-au prăbuşit într-un gol din care nu pot ieşi, iar acest gol se numeşte rătăcire.
                                                                            Alexandru Ştefan