Clopotarul dacilor - 68

Conexiunea cu strămoșii – calea spre desăvîrșire

Măreția ființei umane se vede prin voința ei. Dacă nu ai găsit calea pentru desăvîrșirea sufletului pînă la vîrsta de 53 de ani, ești doar o grămadă de pămînt cu chip de om. Calea adevărată spre Împărăția Cerului este aceea care vine din suflet, nu din întîmplare. Există persoane care urmăresc oameni importanți pentru a-i racola într-o religie sau sectă, sub haina de îngeri păzitori. Adevărata credință este aceea care te ridică, nu te buzunărește. Unii se duc pe așa-zisa cale a lui Dumnezeu, pentru că s-au despărțit de iubită, le-a murit partenerul de viață ori au fost înșelați…sînt multe cauze care conțin un gînd ascuns, în căutarea desăvîrșirii.  
Privind lucrurile strict din unghiul societății de astăzi, trăim în niște paragrafe în care ființa umană se simte ca într-un țarc puțin mai larg unde, la fiecare colț, este cîte un televizor care ne spune cum să ne trăim viața. Printr-un astfel de mod de viață, noi nu ne alegem cu o naționalitate, ci cu o specialitate.
Prin sine, omul este o ființă firavă și nu are curajul ori puterea de-a se ajuta singur. Pentru a cîștiga fructul nemuririi, trebuie să se conecteze la sursa strămoșilor – numai acest izvor energetic îi poate da omului puterea de a trece hotarele iluziei.
Întotdeauna, omenirea și-a pus chinuitoarea întrebare: pe cine să crezi astăzi cînd, de fapt, toți vorbesc același lucru? Acum, la împlinirea vremii, stăm în fața unei răscruci și nu sîntem siguri, nu știm pe care drum să pornim, ca să nu greșim. Într-un fel, oamenii au dreptate, căci această cunoaștere umană vine dintr-o singură rădăcină dumnezeiască, dar omul nu trebuie să uite că rădăcina are fire diferite – unele sînt mai lungi ca altele și accesul la informație se face după cum au rîvnit în trecut strămoșii – unii primesc mîncare tare, altora li se dă pîine cu lapte. În spațiu, totul este ierarhic. Acei care nu cunosc rădăcina neamului strămoșesc vor primi de la străini niște resturi limitate.  
Omul este o creație divină și, prin desăvîrșire, poate deveni o sferă de lumină cu un cîmp magnetic atît de puternic, încît poate schimba totul în jurul său. Majoritatea oamenilor nu conștientizează misiunea și rolul pe care îl au aici, pe Pămînt. Trăiesc ca niște paraziți, arzînd energia cerească pe fleacuri. Apropierea de Zalmoxe și de neam te va ajuta să depistezi găurile prin care se scurge energia ta. Alăturîndu-te ideii străbunilor, vei putea forma un cîmp magnetic care nu va permite pierderea energiilor moștenite. Oamenii care nu sînt mulțumiți de tot și de toate își caută un refugiu în diferite boli imaginare, care devin preocuparea lor majoră, un fel de scuză prin care ei suferă pentru insatisfacția de care nu pot scăpa.  
Orice s-ar întîmpla, trebuie să știi că Eternitatea se dobîndește pe baza faptelor tale concrete, în acest spațiu.
Ca om, lasă ceva bun urmașilor pentru istoria neamului.
Ca suflet, rîvnește spre desăvîrșire, căci numai aceasta îți va rămîne ție.
Alexandru Ștefan