Clopotarul dacilor - 62


              

                  Trecerea

            Odată cu schimbările universale, ființa umană trebuie să conștientizeze că, la alinierea planetelor din anul 2012, trebuie să se alinieze și ea, pentru a se ridica în altă dimensiune. Dacă omul cunoaște cele 19 bătăi ale ritmului cosmic se va sincroniza împreună cu întregul sistem planetar și va intra în planul Divin. Acum, la împlinirea vremii, Duhul Suprem, prin razele solare, va ilumina toate calitățile omului. Influența lui Sirius – atît de necesară Pămîntului - și-a îndeplinit misiunea – toate celulele Pămîntului au fost activate prin pătrunderea subtilă a Duhului. Ca urmare a acestor mari schimbări în structura Pămîntului, substanța subtilă a Soarelui nu-și va mai găsi utilizarea prevăzută ca normă pe tot parcursul anului galactic. Însuși soarele, prin propria sa evoluție, a parcurs calea desăvîrșirii și caută o posibilitate de-a se schimba și a-și mări diapazonul razei sale în folosul Pămîntului și al întregii omeniri.
Ființa umană a început să devină o mare individualitate, care a trecut prin toate calitățile anului solar. Acum, omul nemuritor se pregătește să finalizeze și să dezvolte conștiința care va fi asemănătoare Întregului. Acești mici Dumnezei au purtat, pe tot parcursul evoluției lor pe Pămînt, o conștiință pe deplin iluminată – experiență a Întregului, petcetluită la cel mai înalt nivel, în corpul stabil-transcendent. Acești adevărați nemuritori intuiesc cu ce misiune au venit pe Pămînt, păstrîndu-și în totalitate individualitatea. Ei vin pe Pămînt cu grade de fii ai lui Dumnezeu, pentru iluminarea aurei Pămîntului, sub toate formele ei, pînă la straturile cele mai joase ale astralului. După legile cosmice, ei nu vin singuri, ci au un avatar cu care își coordonează acțiunile. Entitățile la care prevalează egoul, în prima fază, intră în conflict cu avatarul, fiind convinse că ele sînt acelea care trebuie să coordoneze misiunea pe Pămînt. În mod inconștient, comit cel mai mare rău pe care îl poate face o entitate cerească. Aceste entități sînt lăsate pe Pămînt pentru următorii 25625 de ani pămîntești, pentru a-și recăpăta gradul pierdut. Cei care intuiesc și conștientizează că mai mult au frînat lumea decît au ajutat-o să se desăvîrșească, trebuie să găsească o cale pentru a se integra în echipa care a venit cu aceeași misiune pe Pămînt. De unul singur, omului îi va fi imposibil să se ridice.
La Trecere, mulți vor avea diferite surprize, căci fiecare suflet va ajunge acolo unde își dorește cel mai mult. Dacă este vorba despre iubire necondiționată, lumea se va aduna la un loc și se va găsi o soluție de ieșire. Dar, dacă este o legătură pur fizică de ambele părți, mulți se vor trezi cu oaspeți nepoftiți în casă. Vă puteți imagina ce război va începe în cuplurile care conviețuiesc fără iubire, unite doar de instincte animalice.
Sufletelor care caută calea Trecerii li se va acorda un loc unde simplii muritori nu vor avea acces; va fi o selecție naturală între oamenii muritori și oamenii nemuritori, pînă la prima resetare. Valul solar îi va șterge omului memoria vieții actuale. Altfel spus, ieși din casă Popescu și te trezești că ești Călinescu și ți se pare că te-au răpit extratereștrii, habar nu ai unde te afli…e bine dacă ai mai trăit în țara respectivă, căci cunoști graiul…
Alexandru Ștefan