Clopotarul dacilor 283


         Ceea ce se întîmplă, la ora actuală, în toată lumea, poate fi calificat drept neverosimil. Părerea mea este că rațiunea nu mai face față la tot acest dezastru care se întîmplă de la o zi la alta, în dimensiunea noastră. Oare de ce trebuie să trecem prin asemenea greutăți ca să înțelegem ceva? Ce este acel ceva și de ce sînt luate atîtea suflete? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Aproape toate sufletele de pe Pămînt s-au îndepărtat de la originile esoterice primordiale. Această stagnare spirituală va aduce Pămîntul și omenirea la pierzanie. Cum faceți reforme economice așa trebuie să faceți reforme și în spirit, altfel vor veni diverși mesageri și vă vor converti forțat la religiile lor.
Ce putem face noi atunci cînd o singură instituție – Biserica - și-a rezervat dreptul de a prezenta lumii Adevărul Divin, orice altă informație fiind considerată falsă?
Am învățat de la strămoși că nu există stupiditate mai mare decît a crede că ești deținătorul întregului Adevăr. Cei care proclamă că restul lucrurilor sînt false vor, cu orice preț, să vă aducă la nivelul lor de gîndire. Sufletele care cad în astfel de nișe nu mai gîndesc cu rațiunea și văd miracole chiar și într-un craniu de vită. În acest gol galactic, din epocă în epocă, au apărut diferite religii rebele, care sînt pe cale de dispariție. Întreaga omenire s-a îndepărtat de esoterism. Fără științele oculte nu se poate avea o idee completă asupra naturii. Porțile tainice ale Cerului se vor deschide prin învățători și filozofi specializați în esoterism, nu prin oameni care păzesc dogmele. Pentru a ieși din acest impas aveți nevoie ca, în mijlocul vostru, să crească lumini care să vă ghideze. Pentru ca prostia să nu fie ascultată, aveți nevoie de oameni dotați, care să vă aducă învățămintele cele mai abstracte.
De ce esoterismul primordial nu s-a perpetuat în creștinism?
Foarte mulți iluminați, care au fost numiți gnostici – s-au aliniat religiei ce abia se năștea. În primele biserici au existat două facultăți esoterice – una publică, pentru masele largi și o alta, secretă, pentru discipoli. Pe măsură ce se populariza esoterismul ușor de înțeles, masele – cu ajutorul preoților – i-au înlăturat pe gnostici deoarece ei păzeau spiritul, nu litera. Cei care au rămas devotați științelor oculte s-au ascuns de noile religii, dar au fost nimiciți cu ajutorul Inchiziției.
Aceste religii, pe care le numiți rebele, au fost aduse cu scopul de-a ne îndobitoci?
Părerea noastră este că profețiile trebuie privite ca posibilități, nu ca certitudini. Oamenii au crezut și cred prea mult în profeții și de aici li se trag multe necazuri. Orice profeție, în primă fază, trece prin instanța liberului arbitru, iar ființa umană trebuie să aleagă singură între libertate și necesitate. Dacă vreți să dormiți în pace, legați-vă la ochi și, dacă nu vă place ceea ce vă spun înalții spirituali, astupați-vă urechile. Sfatul nostru este să nu vă mai concentrați pe găsirea unui vinovat, ci să căutați o soluție de-a ieși din această situație. În viață există lucruri neprevăzute dar, dacă vezi că toată viața ta devine un mare gol, ia totul de la început.

Alexandru Ștefan