Clopotarul dacilor 284


Deși ființa umană, grație inteligenței sale, este pregătită să ajungă pe planeta Marte, încă nu a reușit să-și cunoască măcar semenii, adică pe cei ce-i sînt mult mai aproape decît misteriosul Cosmos. Ar fi cazul ca noi, oamenii, să ne apropiem unii de alții și să ne cunoaștem mai bine. Altfel, vom vedea numai latura nedesăvîrșită care, din păcate, prevalează mai mult, astăzi. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
De ce, în ADN-ul ființei umane s-a păstrat atît de mult dorința de vărsare de sînge? Cum putem stăpîni acest animal din interiorul nostru?
Omul trebuie să conștientizeze că gîndul și faptele sale depind în totalitate de aștrii care au asistat la momentul nașterii. Stelele sînt un fel de moașe cerești, care îl înzestrează pe om cu calități pozitive sau negative atunci cînd pășește pe Pămînt.
Vreți să spuneți că omul poate veni în fața unei instanțe pămîntești și să declare că, pentru faptele pe care el le-a comis pe Pămînt, sînt responsabile stelele?
Am mai discutat despre faptul că instituțiile spirituale care se ocupă de zidirea sufletului pe Pămînt se folosesc de partea esoterică ușoară pentru a-l influența pe om în rău. Învățăturile de esență pură nu sînt admise în timpul prezent pe Pămînt, iar ființa umană este mult mai receptivă la energiile negative decît la cele pozitive. Adică – a face rău a devenit un stil de viață, ființa umană nu mai este educată să facă bine deoarece se consideră că toată lumea este rea.
Vreți să spuneți că noi vorbim în fața camerelor de filmat ceva, iar în realitate gîndim și facem exact opusul?
Omenirea, la ora actuală, trece prin nișa duplicității. Va aflați în locul unde se aleg semințele de neghină.
Ne puteți spune prin ce faze au trecut oamenii pe Pămînt?
Primii oameni, care au reprezentat Pămîntul, au  avut mărimi uriașe. Ziua și noaptea erau de 4 ore, iar rotația Pămîntului era mult mai accelerată. Toate descoperirile de pe Pămînt au fost făcute cîndva de către trăitorii acestei planete. Misiunea ființei umane, în acest spațiu, este să treacă prin toate ciclurile eonului pentru a se micșora fizic și a crește spiritual.
Cît mai trebuie să descreștem fizic în acest spațiu?
Ființa umană va fi puțin mai mare decît o albină. Totul se derulează după planul și ideea Creatorului. Sufletele care vor intui și se vor alinia la timp Planului Divin vor deveni capii lumii întregi. Misiunea ființelor umane este să aducă în Univers stabilitate și o forță de a-și conduce perfect propria viață.

Alexandru Ștefan