Clopotarul dacilor - 71 
Reforma spirituală este legată de misiunea Pămîntului

         Deși paradoxal, este totuși adevărat că ceea ce învățăm și cunoaștem în acest spațiu nu ne aparține nouă, ci celor din jurul nostru. De aceea, cînd omul pornește pe drumul desăvîrșirii, capcana cea mai periculoasă este comparația. Orice minune este considerată lipsită de valoare dacă nu i se găsește un termen de comparație. Prin comparație ne trăim întreaga viață pe Pămînt și, din această cauză, nu avem nici curajul, nici pregătirea de a păși într-o dimensiune irațională. Dacă îți trăiești viața întrecîndu-te cu vecinul înseamnă că ești un om gol pe dinăuntru. Societatea actuală funcționeză pe baza unor legi pe care majoritatea încearcă să le încalce. Dacă nu schimbăm traiectoria către Cer vom fi invadați de niște indivizi nedesăvîrșiți care, treptat, îi vor complexa pe oamenii treji, lăsînd în urma lor numai ruine și determinîndu-i pe cei care au rămas să le semene. Trăind alături de un asemenea individ, orice ființă sensibilă își va nega calitățile, din cauza complexării și geloziei acestuia. Este nevoie de voință și multă înțelepciune pentru a ieși nevătămat din acest spațiu limitat.
          Ca să reușești, trebuie să rămîi întotdeauna tu însuți, descoperind în fiecare zi adevărul din tine, fără a rîvni către o imagine artificială. Ființa umană are nevoie de o cantitate enormă de energie pentru a se ridica în altă dimensiune. Stocarea energiei este posibilă prin desăvîrșire și fapte concrete.
          În această dezordine pămîntească, Dumnezeu a răsădit ființa omenească ca să restabilească ordinea cerească. Omul, cu ajutorul Duhului, are misiunea de a ilumina acest spațiu. Pămîntul este un organism viu, care are propria sa misiune, de care – în mare măsură – depindem și noi. O poziție favorabilă a Pămîntului în ierarhia sistemului planetar îi va deschide ființei umane mari posibilități de a atinge cele mai înalte dimensiuni ale Universului.  
La împlinirea vremii, toate cele patru rase umane vor fi separate de către Cer. Fiecare rasă va intra în dimensiunea primordială ca să-și susțină examenul final. Pe tărîmul Daciei vor fi mai multe canale de trecere. Sufletele care au stat neclintite în credința autentică și și-au regăsit prin intuiție butucul neamului vor forma împreună un cîmp electromagnetic care este, de fapt, sursa ce dă startul înălțării. Cu trei luni înainte de aliniere, spațiul unde va avea loc pregătirea nemuritorilor trebuie să fie conturat energetic, pentru a conștientiza, în liniște și armonie, dimensiunile spre care tindeți. Credința în Zalmoxe o să vă ajute să construiți o dimensiune energetică unde, treptat, vă veți recupera memoria pierdută. Această treaptă energetică nu poate fi depistată de către omul muritor.
Oamenii care sînt predestinați să rămînă în continuare pe Pămînt vor trăi și vor îmbătrîni după cum va fi orînduirea anului galactic pentru următorii 26.000 de ani. Nemuritorii care trec în altă dimensiune, începînd cu anul 2012, stau în același loc pînă cînd își activează toate calitățile Divine. După propria voință pot veni în ajutorul pămîntenilor ca să-i îndrume să trăiască după cerințele Cerului. Oamenii care rămîn pe Pămînt trebuie să se reformeze pînă în anul 2032. Mai tîrziu, nu vor mai avea nici o șansă, întrucît Pămîntul își va schimba în totalitate structura.  
Din cele patru rase se vor ridica în altă dimensiune numai cei evoluați, adică sămînța care reprezintă rasa. Cei ce au fericirea să se ridice vor fi ghidați de către duh spre tărîmul conturat energetic. Informațiile legate de alte dimensiuni pot fi înțelese și descifrate numai în preajma canalului de trecere. Ființa umană va fi ajutată prin ritualurile lăsate de către strămoși să se ridice pe prima prispă dintre Pămînt și Cer, ca să fie cercetată de o instanță cerească. În prima fază, se va activa aura omului, iar ridicarea se va face după culorile aurei, în afara timpului. Acei care pregătesc ridicarea oamenilor la Cer vor fi susținuți și de aura celui trimis. Prin activarea ADN-ului, acești nemuritori vor avea permisiunea să cerceteze treptele cerești, precum și pe cele pămîntești ca să decidă în ce dimensiune doresc să evolueze mai departe.
Alexandru Ștefan