Clopotarul dacilor - 74

                                     


                                                Deblocarea calităților paranormale 

        Tot ceea ce vrei să descoperi se află în interiorul tău. Dacă îţi doreşti cu adevărat să-ţi activezi calităţile paranormale, trebuie să intri, prin meditaţie, în memoria strămoşilor. Invocă-l pe Zalmoxe pentru a-ți permite ieșirea din iluzie. Ascultînd și învățînd în această dimensiune, misterele Divine sînt luate în batjocură de către egoul fals al omului.
Strămoșii noștri reușeau să iasă din iluzie prin raza luminii, care era proiectată în oglindă și îndreptată spre un pahar cu apă ținut cu ambele mîini, în timp ce se spunea următoarea rugăciune:  
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, Moș al neamului solar! Prin voința și credința mea, ajută-mă, Doamne, să ies din iluzie ca să pot cuprinde măreția cuvîntului Tău. Sădește-l, Doamne, în memoria mea, pentru ca inima să-l recunoască și să nu se îndoiască de prezența Ta, căci Tu ești Calea și Adevărul în căutarea mea.
Nimic esențial nu se poate obține - din cele nevăzute și necunoscute - fără o sursă puternică de energie. Este rugat arborele din care este alcătuit ADN-ul tău să sacrifice o cantitate de energie pentru a ieși din iluzie. Dacă scopul tău reprezintă interesul întregului din care faci parte, dorința ți se va împlini.
Toate descoperirile misterioase ale sufletului impun un sacrificiu pentru a fi conștientizate pe deplin, pentru ca tu să nu te îndoiești niciodată de faptul că ai avut o astfel de trăire. Prin aceste adevărate trăiri, subconștientul înregistrează și memorează toate experiențele vieților anterioare, formînd o bancă de informații a sufletului, care devine sursa încurajării noastre către împlinire. O informație netrăită de tine și neconștientizată de cuget îți va fi mai degrabă o piedică decît un ajutor pentru desăvîrșirea sufletului.  
Biserica lui Zalmoxe a fost în afara templului, simplificîndu-i omului calea către Cer, explicîndu-i ființei umane nemurirea, prin simblolurile sacre.  Învelirea în taină a misterului Divin - de către acei cărora li s-a încredințat ca să-l păstreze și să-l lase ca moștenire celor ce caută – a adus omenirea într-un punct mort, de unde este foarte greu să iasă fără ajutorul lui Zalmoxe și al strămoșilor. Zalmoxe și inițiații săi dețin cheia porților prin care vor trece nemuritorii Daciei.  
Alexandru Ștefan