Clopotarul dacilor - 77


                                        Principiul ridicării

       Energia vitală a corpului uman poate fi transformată în energie creatoare numai cu ajutorul sufletului. Cînd mintea și cele cinci elemente intră în echilibru, apare liniștea care, treptat, învelește întregul în tăcere. Ființa umană depistează și ia sub control toate dorințele care sînt emise de energia vitală a corpului fizic.
          Zalmoxe i-a învățat pe daci să nu cadă în capcana celor cinci elemente. Altfel, sufletul va veni aici, pe Pămînt pînă cînd va conștientiza că poate fi liber numai după ce nu va mai  depinde de nimic pămîntesc.
          Dorințele energiei vitale care sînt înăbușite artificial nu erau considerate echilibrate, de către iluminații Daciei, ci doar bine ascunse. O dorință era considerată cu adevărat echilibrată numai atunci cînd obiectul ce provoca dorința se afla alături – omul trăia între cele mai gustoase vinuri și nu era bețiv, se afla între cele mai frumoase femei și mergea liniștit pe drumul desăvîrșirii fără a depinde de ceva sau cineva.
          Amestecul dintre energia vitală și rîvna către desăvîrșire îl blochează pe om în mental – îl aduce pe om în situația cînd nu mai știe ce să facă și se întoarce pentru a găsi un răspuns care vine tot din minte. Cu un răspuns din minte nu vei rezolva nimic, o ghidare poți primi numai de la adevărul tău interior. Nerăbdarea și viteza cu care se pornește omul să parcurgă calea desăvîrșirii   vine numai dintr-o energie vitală neechilibrată, apare o depresie care poartă componentele dezamăgirii. Nu este destul ca energia vitală să fie controlată, ea trebuie echilibrată și supusă în totalitate voinței sufletului. Numai atunci vor avea valoare cuvintele facă-se, Doamne, voia Ta precum în Cer, așa și pe Pămînt.
         Omul trebuie să conștientizeze că, pășind pe calea desăvîrșirii, trebuie să învețe să se ajute singur și numai atunci i se acordă ajutorul de Sus. Ca să se deschidă ferestrele Cerului, care sînt așezate pe corpul fizic, omul trebuie să mențină corpul său curat prin ajutorul apei, echilibrarea interiorului de gîndurile negative, eliminarea toxinelor și a mirosurilor neplăcute din organism. Mirosul este o scară importantă în schimbul de informații dintre Cer și om. Să nu uităm că într-un corp sănătos trăiește un suflet frumos.
Alexandru Ștefan