Clopotarul dacilor - 53

                                                 Cele două căi ale subconștientului

Zalmoxe le-a arătat dacilor două căi de cunoaștere. Din scrierile vechi se știe că, o dată la trei ani, Zalmoxe – împreună cu cei care căutau desăvîrșirea – dispăreau sub pămînt. În această dispariție era ascunsă taina căutării uneia din părțile subconștientului.
O parte din subconștientul omului era îndreptată spre cercetarea Cerului, iar o altă parte – spre coborîrea în plan material, pentru a ilumina și sintetiza materia. Atunci cînd o jumătate a subconștientului atingea cel mai înalt plan Divin i se acordau trei sfere de lumină pentru protecția corpului fizic; străbunii numeau aceste sfere casa sfintei treimi, unde pot intra numai iubirea, credința și nădejdea. Partea a doua a subconștientului a schimbat, prin puritatea sa, vibrația Pămîntului și conștiința naturii. Acum, la împlinirea vremii, ne vom ridica pentru a ne întîlni cu întregul nostru subconștient. Misiunea părții de jos este să se lepede de tot ceea ce poate împiedica regăsirea întregului. Jumătatea de jos a subconștientului are misiunea de-a se ridica deasupra materiei, prin evoluție, ca să-și reîntregească memoria. Ridicarea de jos este mai anevoioasă, căci este însoțită de emoții neprevăzute. Mulți vă vor cere ajutorul, dar voi nu vă opriți din drum. În subconștientul vostru trebuie să rămînă o singură dorință: eu vreau să fiu nemuritor.    
După activarea ADN-ului, prin reîntregirea subconștientului, trebuie să fiți pregătiți, pentru că veți avea alte simțuri – vedere și auz. Trăirile voastre interioare pot lua formă prin puterea gîndului, așa că fiți atenți și echilibrați în toate. Ajungînd în planuri superioare, fiți atenți la dorințele voastre. Cei care nu și-au echilibrat egoul pe Pămînt vor fi urmăriți, în permanență, de două dorințe ce se bat cap în cap…încercați să cercetați ceea ce nu cunoașteți, căci dorințele pămîntești sînt pline de capcane și mulți se pot rătăci.  
Încet, dar sigur, trebuie să vă eliberați de simțurile pămîntești, să faceți loc celor cerești. Găsiți fericirea pe Pămînt pentru ca, apoi, să o puteți simți pe cea Divină. Acei care sînt supărați pe lumea întreagă nu se vor putea ridica, fiindcă îi vor ține pe loc ura și mînia. Trebuie să fii împăcat și bucuros că ți s-a oferit ocazia să te desăvîrșești pe Pămînt. Conștientizați faptul că nu există frică în dimensiunea în care ați intrat. Veți deveni entități ce pot călători în spațiu cu viteza sunetului.  Călătoria va dura pînă cînd veți ajunge în dimensiunea Luminii Supreme, pentru a fi binecuvîntați de Prima Instanță.
Alexandru Ștefan