Clopotarul dacilor - 51

                                                                            Eliberarea din sclavie 

Alinierea întregului sistem planetar, care va avea loc în anul 2012, va fi de fapt o intervenție cosmică pentru eliberarea omenirii din sclavie. Apariția banului a dat naștere robiei – omul era prins ca un animal și vîndut/cumpărat de oricine avea bani.
Dacă vom analiza cu atenție, popoarele care nu au abandonat ideea de a domina lumea se ocupă și în prezent tot cu înrobirea, dar într-o formă mai subtilă. Alții s-au “perfecționat” și au devenit, din sclavi, stăpînii celor care i-au înrobit, cîndva. Este un fel de roată a morii…într-un fel sau altul, sclavul și stăpînul se află la același nivel de energie și, într-un final, devin sclavi amîndoi.
Din primul minut de viață, ființa umană nimerește sub acțiunea și influența acestei infecții. Primele noțiuni de moralitate asimilitate de om în societate fac referire tocmai la supunerea față de Legea Robiei. Noilor născuți  li se spune – încă din fașă – ce este voie și ce nu este voie…eu te cresc, eu te  hrănesc, trebuie să mi te supui…pretutindeni, domină legea subordonării unora față de alții. Din acest moment, copilul își formează o minte sucită: ce voi cîștiga dacă voi învăța bine? Iar părinții se gîndesc cu ce pot ademeni copilul ca să se străduie la școală…Astfel, apar două categorii de oameni: unii se consideră în totalitate proprietatea altora, iar alții îi transformă pe cei nevoiași în supușii lor.  
Posibilitatea omului de-a se elibera din această capcană este mare – pentru a putea fi liber, trebuie să învingi robul din tine. Există oameni care, muncind peste hotare, se simt sclavi și, întorși acasă, procedează cu cei din jur la fel cum a procedat altcineva cu ei.
Alinierea planetelor este o eliberare. Dacă îți place să fii rob, este treaba ta. La împlinirea vremii, multe state se vor împlica în lupta pentru supremația omului și a Pămîntului. Prin sateliții pe care îi dețin, vor  lansa proiecții cu prooroci și mesaje în diferite limbi, pentru a buimăci lumea. Altfel spus, se pregătesc ca omul și Pămîntul să intre într-o sclavie totală dar, în final, vor cădea chiar ei în această capcană.
Alexandru Ștefan