Clopotarul dacilor - 55


         
                               

                                         Cele trei mese ale înțelepților 

Ființa umană trece, pe Pămînt, prin trei școli: facultatea minții, a vieții și a materiei. Acum, la împlinirea vremii, cea mai mare luptă se va da cu cele două puteri care mențin lumea în sclavie: moartea și minciuna. Sigur că și adepții acestor puteri vor avea de suferit. Aceste două mari infecții ale omenirii simt că le vine sfîrșitul și se pregătesc să lovească din plin pentru ultima oară. Oamenii care trăiesc numai în dualitatea minciunii atrag cutremurele mari, iar acei care cred în moarte vor fi primii vizați. Acest teritoriu va fi mai puțin afectat findcă străbunii noștri – pînă cînd ni s-a adus moartea, în Dacia – au crezut în nemurire. Ultimii două mii de ani nu sînt luați în calcul deoarece sînt socotiți ca timp dat pentru a susține examenul final.
După ce se va alege sămînța de neghină, aici, în acest spațiu, nu se va mai vorbi despre aceste două infecții. Un cutremur va lovi puternic orașele unde s-au concentrat cele mai joase energii, adepți convinși ai minciunii. Această degajare este așteptată la sfîrșitul acestui an. Oamenii care mențin, prin meditație, o legătură cu strămoșii vor avea posibilitatea să fie informați. Toți oamenii care locuiesc pe teritoriul Daciei au șansa de-a se ridica și de-a ieși nevătămați din această vîltoare cosmică. Multe suflete tinere, care au venit pe acest sfînt tărîm cu misiunea de a-și trezi poporul, se vor activa și vor începe să facă minuni, uimind lumea întreagă. Se vor construi trei mese ale înțelepților Daciei – una va  fi în Basarabia, alta va fi la București, iar cea de-a treia se va afla în munții Carpați. Fiecare masă va avea cîte opt înțelepți. Vor funcționa după Legile lui Zalmoxe. Cînd o masă a înțelepților va propune o idee, o altă masă trebuie să vină cu o idee alternativă, iar cea de-a treia masă a înțelepților va decide. Mesele nu au grade între ele, totul se petrece prin rotație.  Prin aceste mari mese ale neamului ne vom ridica ca popor. Străinii pot fi siguri că Poporul Dac nu și-a spus încă ultimul cuvînt. Treziți-vă, căci avem foarte multă treabă!
Alexandru Ștefan