Clopotarul dacilor 106


Ora 5:55 minute – mesaj pentru toți nemuritorii din lume 


        Sînt Dochia, regina Daciei, sortită pentru slujirea neamului și încoronată de Marele Zeu Zalmoxe, în anul 3000 înaintea erei voastre. Voi sînteți vatra lumii în care se păstrează seminția Divină a întregii umanități. Sînteți chemați și îndemnați de Sfînta Lumină să fiți părtași la marea schimbare a întregului Univers. Ați venit pe Pămînt pentru a vă activa Dumnezeirea, prin iluminare și desăvîrșire. Școala voastră pămîntească s-a terminat, ați fost elevi buni și vă așteptăm cu mare drag în altă dimensiune. Pe parcursul anului galactic v-ați născut și ați trăit, trecînd prin toate popoarele întregului Pămînt. Iubiți toată lumea căci, într-un fel sau altul, vă sînt toți frați.
        Acei care au atins gradul de DAC sînt considerați mici Dumnezei și sînt acceptați în școala cerească pentru a studia în continuare Eternitatea. Această Mare Trecere – pentru acei ce poartă în suflet Dumnezeirea – se va petrece în liniște și pace. Femeia, în această Lucrare, va fi un mare sprijin pentru omenire.
Viața pe Pămînt va merge mai departe, dar împărțită în patru dimensiuni. Pămîntul se va transforma odată cu voi, iar accesul către fiecare dimensiune va fi posibil numai dacă sufletele voastre evoluează.
Către voi a venit în ajutor fiica mea Floare de Măr, cu mulți cavaleri zalmoxieni, care sînt ghidați de însuși Marele Zeu Zalmoxe. Luna iulie va fi momentul cînd o să vă întîlniți cu toți acei cu inimă de dac, pentru a ști cum și ce aveți de făcut la împlinirea vremii.
Pentru a putea înțelege informația care va veni direct de la Zalmoxe trebuie să fiți curați ca lacrima. Vă transmit că sînteți o mare valoare cerească și vă rog să nu vă mai consumați pe nimicuri. Lăsați în urma voastră curățenie și numai fapte și lucruri bune.
Noi, strămoșii voștri, sîntem – în dimensiunea Divină – în cea mai înaltă ierarhie cerească. Sperăm că și voi, în spirit, veți deveni fruntea lumii ca să puteți păși spre Cer și să vă putem îmbrățișa cu drag.
Alexandru Ștefan