Clopotarul dacilor 103


              


                                  Aurul depistează nedesăvîrșirea omului

Scara către Cer se află în munții Carpați. Mulți străini au încercat să afle ce taină ascund munții noștri, dar nu au reușit. Aurul este o poartă energetică de care omul avid de bogăție nu poate trece. Nu întîmplător, străbunii noștri îi testau pe vrăjmași servindu-le mîncarea în vase din aur. Omul, în așa situație, nu se poate controla, i se vede de la o poștă fața și cu ce scop a venit în casa respectivă.
        Pentru daci, omul materialist era considerat doar cu o treaptă mai sus decît animalul și era numit prădător hîtru. Străbunii au știut foarte bine cum să se apere de oamenii prădători, dar cel mai mare pericol pentru popor era considerată credința străină. Poporul dac a fost îngenuncheat și dezbinat prin diferite idei-programe cu sens religios. Am fi naivi să credem că astăzi populația întregii planete este condusă de politicieni. În mod sigur, sîntem manipulați de diferite influențe religioase străine. Singura țară care a intuit ce se poate întîmpla a fost Anglia, care s-a și asigurat că nu va fi afectată, înființînd Biserica Anglicană. Celelalte popoare, care depind de conducători și religii străine, sînt ca o zacuscă pentru popoarele mai influente. Puterea unui popor constă în păstrarea tradițiilor strămoșești.
În curînd, va începe împărțirea oilor. Cu cît ne vom apropia de sfîrșitul acestui an, cu atît mai mult se va accentua presiunea celor care ne controlează din toate punctele de vedere. Despre ce merge de fapt vorba în acest clopotar? Despre a fi independent. Oricît de înaltă ar fi ideea ta interioară, dacă nu te-ai lecuit de materie, te vei opri la poarta de aur. Dacă în tine mai trăiește acel prădător despre care vorbesc străbunii noștri, cu siguranță vei cădea tu pradă. Dacă nu-ți cunoști drumul spiritual și Dumnezeul în care crezi, înseamnă că ești dus de căpăstru.
Toți acei cu inimă de dac intuiesc că – încet, dar sigur – trebuie să ne apropiem de scara cerească din munții Carpați. Dar, nu uitați că ridicarea la Cer necesită și o curățenie. Această mare ridicare a omului la Cer se va produce în carne și oase, dar cu o singură condiție: să ne tămăduim de cele lumești. Acum, la împlinirea vremii, scoateți la suprafață tot ceea ce este mai bun în voi, alungați din interiorul vostru toate gîndurile rele. Emanați, prin prezența voastră, iubire și gînduri creatoare. Ajutîndu-i pe cei din jur, nu uitați nici de sufletul vostru. Învingeți frica și sentimentul de vinovăție. Întotdeauna va apărea cineva lîngă voi, care va încerca să vă facă țap ispășitor pentru nedesăvîrșirea în care se află el sau ea. Lăsați-i în pace, căci ei mai au încă multe de învățat pe Pămînt. Acei ce caută desăvîrșirea nu caută vinovați, ci se aliniază  cu smerenie planului Divin și sînt bucuroși că cineva le arată calea spre alinierea întregului Cosmos. Pregătiți-vă, prin desăvîrșire, pentru un pămînt nou și o lume nouă, unde vom trăi cu toții, veșnic, în iubirea lui Dumnezeu.
Alexandru Ștefan