Clopotarul dacilor 113


                                                                                       Cele 7 peceți

Sînt adeptul ideii ca omenirea să evolueze spiritual fără a fi infectată cu frică, adică prin cunoaștere. În multe state din întreaga lume se vorbește despre marele eveniment care va avea loc la finele acestui an și va căpăta amploare la începutul lui 2013. Din fericire, există popoare norocoase ce au parte de oameni iluminați care, prin diferite programe, își pregătesc semenii de această mare aliniere a planetelor.
        Am mai vorbit despre rolul femeii în schimbarea omenirii, energiile feminină și masculină intră într-un echilibru perfect, la trecere. Acea parte a omenirii, care doar visează și nu lucrează deloc în această direcție crede că va întinde mîinile către cer și toate se vor întîmpla după scenariul pe care îl agreează.
Un sfat pentru femei – să devină mai active spiritual în vederea pregătirii trecerii în altă dimensiune. Pînă la schimbarea polilor, în starea de meditație, construiți o altă lume în interiorul vostru; cînd va începe reforma universală, fugiți în lumea voastră din interior. Aveți mare grijă să nu folosiți îndemnul meu ca pretext pentru a deveni egoiști. Acei ce nu pot construi o altă lume în interior se vor naște din nou în aceeași dimensiune, trecînd prin moarte.
Există 7 peceți – 5 aparțin ciclurilor și două aparțin oamenilor:
-       primul ciclu deține pecetea pămîntului-cutremurelor; în acest moment trebuie să aibă loc pregătirea intensă a fiecărui suflet;
-       al doilea ciclu ține pecetea focului – vulcanii; oamenii nu trebuie să mai aștepte și scoaterea celei de-a treia peceți căci atunci nimeni nu mai poate gîndi din cauza fricii;
-       al treilea ciclu ține pecetea apei – ploi abundente; în localitățile unde apa îi atacă pe oameni, ei trebuie să înțeleagă că poate fi mai rău; sfatul este să gîndească pozitiv și să devină mai buni;
-       al patrulea ciclu ține pecetea vîntului – vijeliilor; cînd încep vîrtejurile deja se știe că vine mătura cerească;
-       al cincilea ciclu deține pecetea frigului – înghețuri mari; pe oamenii blajini și cu inima bună îi va încălzi credința;
-       cea de-a șasea pecete este nașterea prin moarte – este pentru acei care nu au nici un Dumnezeu și sînt infectați cu frică;
-       a șaptea pecete este renașterea prin ridicare – pentru cei ce cred în nemurire și în ridicarea sufletului la Cer.
Imediat ce simțiți că una dintre aceste peceți este scoasă, pregătiți-vă de trecere. Meditația nu trebuie să fie infectată cu frică, primiți totul ca pe o binecuvîntare de Sus. Important este să știți cum să vă deconectați de această lume și să vă renașteți în alta.
Pînă la sfîrșitul verii, eonul – adică energia feminină și energia masculină – trebuie să aibă o singură prioritate – Trecerea. Femeile, fiind fiicele Pămîntului, vor intui și vor ști ce să facă în cazuri extreme, ghidate de Mama Geea; ele îl vor recunoaște cu ușurință pe Zalmoxe ca să facă cu El, prin credință, un eon la trecere. Bărbații care sînt singuri pot să construiască un eon împreună cu o energie feminină curată, adevărată și evoluată, pe care o simt aproape sufletește. O asemenea energie a speriat dintotdeauna bărbații, care ajung prin a se simți manipulați; cei ce reușesc să depășească această fază, să-și învingă orgoliul, să-și asculte primul impuls (intuiția) și să intre în planul lui Dumnezeu fără să-L tot întrebe de ce, au șanse mari să se desăvîrșească. O energie feminină curată, adevărată și evoluată, care este îndreptată spre Creație, poate susține întreaga omenire.
A fost și este o greșeală mare faptul că femeii nu i s-a acordat rolul cuvenit în ridicarea spirituală a omenirii; astăzi, cu siguranță, am fi fost mai pregătiți și, în nici un caz, nu am fi fost rătăciți.
Alexandru Ștefan