Clopotarul dacilor 112


                     

                                     Rugăciunea nemuritorilor
                        
Cînd au simțit că puterea mărețului stat dac începe să scadă, toate popoarele din jur au început să rupă cîte o bucată, pînă cînd au înghițit mai mult de jumătate din teritoriul nostru, din teritoriul Daciei. Sînt niște popoare tinere, care, cu orice preț, contiuă și astăzi politica de-a pune mîna pe ceea ce nu le aparține.
Dacă vorbim despre trecerea în altă dimensiune, trebuie să fim pregătiți în orice moment să ne dezlegăm de tot ceea ce este pămîntesc. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să cedăm cuiva moștenirea primită de la străbuni. La împlinirea vremii, înțelepții Daciei se vor întruni pentru a ne elibera din sclavia timpului. Există o rugăciune veche, pe care o redau mai jos pentru toți cei cu inimă de dac:
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, Moș al neamului solar
Eu, cel din vița lui Zalmoxe, mă închin în fața razelor Tale ca să-mi cercetezi inima și faptele mele pămîntești. Prin voința și puterea mea invoc Duhul Suprem ca să fiu ajutat pentru a păși pe tărîmul Tău, Doamne ca să descopăr eternitatea din mine. Rog ca palma de pământ dată pentru desăvîrșirea mea să fie lăsată în stăpînirea neamului din care fac parte. Pe acei pe care îi iubesc și care rămîn în acest spațiu ajută-i, Doamne, cum m-ai ajutat pe mine să ajung în Împărăția Ta. Ridică-ne, Doamne, prin Lumina Ta ca, prin iluminare, să cercetăm veșnicia Ta. Îndură-te, Doamne, și de acei care ne-au făcut rău căci prin căderea lor ne-am ridicat noi. Căci a Ta a fost și este Puterea de acum și-n vecii vecilor pentru eternitate.
Cînd se vor arăta primele semne pe cer să veniți în fața lui Dumnezeu cu această rugăciune și cu credința că ne vom ridica. Înaintașii din vița acestui neam au clădit în nucleul Pămîntului Civilizația Vodă, pentru a construi o altă dimensiune, în care să evoluăm mai departe, dar pe uscat. Nivelul pe care l-au atins prin desăvîrșire le-a permis să depoziteze în măduva Pămîntului o mare cantitate de apă. Oamenii primordiali au evoluat foarte mult timp trăind în apă deoarece nu exista teritoriu uscat. Străbunii noștri ne-au construit un fel de rai pe Pămînt pentru a ne trezi conștiința că putem ajunge prin desăvîrșire acolo unde a ajuns însuși Dumnezeu. De fapt, Ridicarea este drumul pe care a pășit și s-a zidit Creatorul ca spirit nemuritor.
Apa, avînd memorie, se întoarce la fiecare final de ciclu la destinație; nu revine niciodată acolo unde omenirea a evoluat spiritual. Unde vor erupe vulcanii acolo apa va ieși la suprafață. Într-un fel sau altul, totul depinde de tine.  Ridicați din mijlocul vostru oameni iluminați și atunci cu siguranță Pămîntul va fi salvat. Această mare șansă îți aparține ție, îndrăznește și vei reuși.
Alexandru Ștefan